7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB 

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB. 7. sınıf English Coursebook İngilizce ders kitabının sayfa 39 Türkçe çevirilerini ve cevaplarını kısaca yazdık.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB 

12. Read the text again and match the statements with the dates and years. There is an extra one.

1. The story of the invention of the airplane began
2. Hezarfen Ahmet Çelebi flew from the top of the Galata Tower
3. The Montgolfier Brothers flew in a hot air balloon
4. Henri Gifford invented a steam engine
5. The Wright Brothers invented the world’s first successful engined airplane
a. in the 16th century.
b. on June 4, 1783.
c. in 1852.
d. in 1903.
e. in the 17th century.
f. on May 19, 1919.

ANSWER:
1.a
2. e
3. b
4. c
5. d

13. Tell Aşık Veysel’s biography to your classmates. Use the information below.

be born in Sivas in 1934 get smallpox at the age of 7 get blind because of the disease
get a saz from his father to forget about his troubles
have courses from Camisihli Ali Aga, a friend of his father
get married to Esma
have a daughter move to Adana die on March 21, 1973

ANSWER:
Aşık Veysel was born in Sivas in 1934.
He had smallpox at the age of 7.
He became blind because of this disease.
His father gave him saz. He forgot his troubles with saz.
Camishli Ali Aga taught him how to play saz
He married to Esma.
He had a daughter.
He moved to Adana
He died on March 21, 1973

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

12. Metni tekrar okuyun ve ifadeleri tarih ve yıllarla eşleştirin. Fazladan bir tane daha var.

1. Uçağın icadının hikayesi başladı
2. Hezarfen Ahmet Çelebi Galata Kulesi’nin tepesinden uçtu
3. Montgolfier Kardeşler sıcak hava balonuyla uçtu
4. Henri Gifford buhar makinesini icat etti
5. Wright Kardeşler dünyanın ilk başarılı motorlu uçağını icat etti
A. 16. yüzyılda.
B. 4 Haziran 1783’te.
C. 1852’de.
D. 1903’te.
e. 17. yüzyılda.
F. 19 Mayıs 1919’da.

CEVAP:
1 A
2.e
3.b
4.c
5.d

13. Aşık Veysel’in biyografisini sınıf arkadaşlarınıza anlatın. Aşağıdaki bilgileri kullanın.

1934 yılında Sivas’ta doğdum 7 yaşında çiçek hastalığına yakalandım bu hastalıktan dolayı kör oldum
dertlerini unutmak için babasından bir saz al
Babasının arkadaşı Camisihli Ali Ağa’dan ders alıyor
Esma’yla evlenmek
Bir kızının Adana’ya taşınması ve 21 Mart 1973’te ölmesi

CEVAP:
Aşık Veysel 1934 yılında Sivas’ta doğdu.
7 yaşında çiçek hastalığına yakalandı.
Bu hastalık nedeniyle kör oldu.
Babası ona saz verdi. Sazla derdini unuttu.
Kamışlı Ali Ağa ona saz çalmayı öğretti
Esma’yla evlendi.
Bir kızı vardı.
Adana’ya taşındı
21 Mart 1973’te öldü

Diğer sayfaların cevapları
İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir