7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB 

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB

2. Match the animals with the statements. There is an extra one.
ANSWER:
1. Lizard
2. dolphin
3. elephant
4. rhino
5. cheetah
6. whale
7. snake
8. eagle
9. giraffe

1. I am a green reptile. I am small but I have a long tail.
2. I live in water. I have fins. I am a mammal.
3. I am a mammal. I have got enormous ears and a trunk. I am a herbivore.
4. I am very big and heavy. I am a herbivore. I have got two horns. I am a mammal.
5. I am a wild cat. I am a carnivore. I have spots on my fur. I run very fast.
6. I am an enormous sea mammal. I have a hole on my head. I am an omnivore.
7. I am a very long reptile. I don’t have legs. I am a carnivore.
8. I am a bird. I live on the high mountains. I am a carnivore.
9. I am very tall. I live in Africa. I am a herbivore.

3. Group the animals in Activity 2.
MAMMALS
dolphin
elephant
whale

REPTILES
1. lizard
2. snake

BIRDS
1. eagle
2. stork

CARNIVORES
1. cheetah
2. snake
3. eagle

HERBIVORES
1. elephant
2. rhino
3. giraffe

 

4. Match the statements with the words. There is an extra one.
ANSWER:
1. a
2. c
3. e
4. g
5. b
6. h
7. f
8.
9. a

1. Carnivore
2. Reptile
3. Bird
4. Fin
5. Herbivore
6. Wing
7. Mammal
8. Feather
9. Horn

a. A hard bone on the head of an animal.
b.These animals eat grass and plants.
c. These animals have short or no legs.
d. These animals eat meat.
e. These animals have feathers and wings.
f. The females of these animals give birth to babies.
g. Fish swim with this.
h. Birds fly with this.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Hayvanları ifadelerle eşleştirin. Fazladan bir tane daha var.
CEVAP:
1. Kertenkele
2. yunus
3. fil
4. gergedan
5. çita
6. balina
7. yılan
8. kartal
9. zürafa

1. Ben yeşil bir sürüngenim. Ben küçüğüm ama uzun bir kuyruğum var.
2. Suda yaşıyorum. Yüzgeçlerim var. Ben bir memelidir.
3. Ben bir memeyim. Çok büyük kulaklarım ve bir gövdem var. Ben bir otoburum.
4. Çok büyük ve ağırım. Ben bir otoburum. İki boynuzum var. Ben bir memelidir.
5. Ben vahşi bir kediyim. Ben bir etoburum. Tüylerimde lekeler var. Çok hızlı koşuyorum.
6. Ben devasa bir deniz memelisiyim. Kafamda bir delik var. Ben hepçilim.
7. Ben çok uzun bir sürüngenim. Bacaklarım yok. Ben bir etoburum.
8. Ben bir kuşum. Yüksek dağlarda yaşıyorum. Ben bir etoburum.
9. Çok uzunum. Afrika’da yaşıyorum. Ben bir otoburum.

3. Faaliyet 2’deki hayvanları gruplandırın.
memeliler
Yunus
fil
balina

SÜRÜNGENLER
1. kertenkele
2. yılan

KUŞLAR
1. kartal
2. leylek

etoburlar
1. çita
2. yılan
3. kartal

otoburlar
1. fil
2. gergedan
3. zürafa

 

4. İfadeleri kelimelerle eşleştirin. Fazladan bir tane daha var.
CEVAP:
1 A
2.c
3.e
4.g
5.b
6. saat
7.f
8.
9. bir

1. Etobur
2. Sürüngen
3. Kuş
4. Yüzgeç
5. Otobur
6. Kanat
7. Memeli
8. Tüy
9. Boynuz

A. Bir hayvanın başındaki sert kemik.
b.Bu hayvanlar ot ve bitkileri yerler.
C. Bu hayvanların bacakları kısadır veya hiç yoktur.
D. Bu hayvanlar et yerler.
e. Bu hayvanların tüyleri ve kanatları vardır.
F. Bu hayvanların dişileri yavru doğurur.
G. Balıklar bununla yüzer.
H. Kuşlar bununla uçar.

Diğer Sayfaların Cevaplarını Gör

7. Sınıf İngilizce ders  Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirisi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir