7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB 

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB 

12. Answer the questions.
1. Have you got a pet? If yes, what is it?
No, I haven’t.
Yes, I have a cat.
2. Did you ever go to a zoo? If yes, when did you go and what did you see there?
Yes, I did. I was 10 years old. I saw a lion, giraffe, elephant and monkey.
3. How should we behave animals?
We should treat animals in a good way. We shouldn’t put them in the zoo.

13. Read the conversation and tick the animals.

ANSWER:
Şunları işaretle: Frog-Eagle-Snake-Penguin, Elephant, Lion, Giraffe-Tiger-Crocodile-Cheettah

Reporter: Hi, everyone! I am at the National Zoo today. Children can see eagles, snakes, lions, crocodiles, giraffes, tigers and many other species there. They are usually afraid of these wild animals because they see these animals for the first time in their lives. Animals don’t like zoos because they are not happy to be there. They are not in their habitats and they live in cages. They are not free and they miss their habitat and the wildlife. Here is Sam Cooper, the man responsible for the zoo. Hello, Sam. What do you want to say about zoos?

Sam: Zoos are important places for the education of children. They can see and learn about different animals here. We also save endangered species at zoos. We look after them and don’t let them become extinct because many species are under the threat of extinction

Reporter: How many species are there here?
Sam: Here is the biggest zoo in the country. We have more than six hundred species here.
Reporter: What about other wild animals? What should we do to protect them?
Sam: First of all, we must respect all living things. Zoos are important for the protection of many species but we can’t look after all the animals at zoos. We should protect wildlife. We shouldn’t hunt animals.
Reporter: Thanks Sam. That’s all for today. See you tomorrow.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

12. Soruları cevaplayın.
1. Evcil hayvanınız var mı? Eğer evet ise, bu nedir?
Hayır, yapmadım.
Evet, bir kedim var.
2. Hiç hayvanat bahçesine gittiniz mi? Cevabınız evet ise ne zaman gittiniz ve orada ne gördünüz?
Evet yaptım. 10 yaşındaydım. Bir aslan, zürafa, fil ve maymun gördüm.
3. Hayvanlara nasıl davranmalıyız?
Hayvanlara iyi davranmalıyız. Onları hayvanat bahçesine koymamalıyız.

13. Konuşmayı okuyun ve hayvanları işaretleyin.

CEVAP:
Şunları işaretle: Kurbağa-Kartal-Yılan-Penguen, Fil, Aslan, Zürafa-Kaplan-Timsah-Çita

Muhabir: Herkese merhaba! Bugün Ulusal Hayvanat Bahçesindeyim. Çocuklar burada kartalları, yılanları, aslanları, timsahları, zürafaları, kaplanları ve daha birçok türü görebilirler. Genellikle bu vahşi hayvanlardan korkuyorlar çünkü bu hayvanları hayatlarında ilk kez görüyorlar. Hayvanlar hayvanat bahçelerini sevmiyor çünkü orada olmaktan mutlu değiller. Yaşam alanlarında değiller ve kafeslerde yaşıyorlar. Özgür değiller ve yaşam alanlarını ve yaban hayatını özlüyorlar. İşte hayvanat bahçesinden sorumlu adam Sam Cooper. Merhaba Sam. Hayvanat bahçeleri hakkında neler söylemek istersiniz?

Sam: Hayvanat bahçeleri çocukların eğitimi açısından önemli yerlerdir. Burada farklı hayvanları görebilir ve öğrenebilirler. Nesli tükenmekte olan türleri de hayvanat bahçelerinde koruyoruz. Pek çok tür yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için onlara sahip çıkıyor ve yok olmalarına izin vermiyoruz.

Muhabir: Burada kaç tür var?
Sam: Burası ülkenin en büyük hayvanat bahçesi. Burada altı yüzden fazla türümüz var.
Muhabir: Peki ya diğer vahşi hayvanlar? Onları korumak için ne yapmalıyız?
Sam: Öncelikle tüm canlılara saygı duymalıyız. Hayvanat bahçeleri birçok türün korunması açısından önemli ama hayvanat bahçelerinde tüm hayvanlarla ilgilenemiyoruz. Yabani hayatı korumalıyız. Hayvanları avlamamalıyız.
Muhabir: Teşekkürler Sam. Hepsi bugün için. Yarın görüşürüz.

Diğer Sayfaların Cevaplarını Gör

7. Sınıf İngilizce ders  Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirisi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir