7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB 

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB 

11. Talk about extinct or endangered species.
What should we do to prevent the endangered species from extinction? Use the prompts.

We shouldn’t make new farmlands.

make new farmlands
save the habitat
protect wildlife
pollute air/water
plant trees
keep rivers clean
wear fur/ivory
hunt the animals
cut down trees

ANSWER:
We should not make new farmlands
We should save the habitat
We should protect wildlife
We shouldn’t pollute air/water
We should plant trees
We should keep rivers clean
We shouldn’t wear fur/ivory
We mustn’t hunt the animals
We mustn’t cut down trees

TAKE A BREATH!

“Mad as a hornet.”
Meaning: Very angry
My father was mad as a hornet when a man hit his car.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

11. Nesli tükenmekte olan veya nesli tükenmekte olan türler hakkında konuşun.
Nesli tükenmekte olan türlerin neslinin tükenmesini önlemek için ne yapmalıyız? İstemleri kullanın.

Yeni tarım alanları yapmamalıyız.

yeni tarım alanları yapmak
yaşam alanını kurtar
Vahşi hayatı koru
havayı/suyu kirletmek
ağaç ekmek
nehirleri temiz tut
kürk/fildişi giymek
hayvanları avla
ağaçları kesmek

CEVAP:
Yeni tarım alanları yapmamalıyız
Yaşam alanını korumalıyız
Yabani hayatı korumalıyız
Havayı/suyu kirletmemeliyiz
Ağaç dikmeliyiz
Dereleri temiz tutmalıyız
Kürk/fildişi giymemeliyiz
Hayvanları avlamamalıyız
Ağaçları kesmemeliyiz

NEFES AL!

“Eşek arısı kadar kızgın.”
Anlamı: Çok kızgın
Bir adam arabasına çarptığında babam eşek arısı gibi sinirlendi.

Diğer Sayfaların Cevaplarını Gör

7. Sınıf İngilizce ders  Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirisi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir