7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB 

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB 

9. Work in pairs. Ask and answer the questions about the endangered animals below.

Fallow deer/Taurus mountains
Northern bald ibis/Birecik, Şanlıurfa
Caracal/Antalya
Anatolian leopard/Southeast of Türkiye

Where do fallow deer live?
They live in the Taurus mountains.

Are they reptiles?
No, they are mammals.

ANSWER:
Where do Caracals live?
They live in Antalya.

Are they herbivores?
No, they are carnivorous.

Where do Anatolian leopards live?
They live in the southeast of Turkey.

Are they herbivores?
Yes, they are.

10. Talk about extinct or endangered species. Explain why they are extinct or endangered now

I think dinosaurs are extinct because a big meteor hit the Earth nearly 65 million years ago.

I think the northern white rhinos are endangered because they lost their habitat.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

9. Çiftler halinde çalışın. Aşağıdaki nesli tükenmekte olan hayvanlarla ilgili soruları sorun ve cevaplayın.

Alageyik/Toros dağları
Kelaynak/Birecik, Şanlıurfa
Caracal/Antalya
Anadolu leoparı/Türkiye’nin güneydoğusu

Alageyikler nerede yaşar?
Toros dağlarında yaşıyorlar.

Onlar sürüngen mi?
Hayır, onlar memeliler.

CEVAP:
Caracal’lar nerede yaşıyor?
Antalya’da yaşıyorlar.

Otçullar mı bunlar?
Hayır, etoburlar.

Anadolu leoparları nerede yaşıyor?
Türkiye’nin güneydoğusunda yaşıyorlar.

Otçullar mı bunlar?
Evet onlar.

10. Nesli tükenmekte olan veya nesli tükenmekte olan türler hakkında konuşun. Neden neslinin tükendiğini veya neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıklayın

Bence dinozorların neslinin tükenmesinin nedeni yaklaşık 65 milyon yıl önce büyük bir meteorun Dünya’ya çarpması.

Kuzey beyaz gergedanlarının yaşam alanlarını kaybettikleri için neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu düşünüyorum.

Diğer Sayfaların Cevaplarını Gör

7. Sınıf İngilizce ders  Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirisi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir