7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 43, 44, 45, 46 MEB Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 43, 44, 45, 46 MEB Yayınları İngilizce ders kitabının Türkçe çevirilerini sayfalarına göre aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. 3. Ünite Sayfa 43, 44, 45, 46 çevirileri. İngilizce ders kitabının Türkçeye çevrilmiş hali ve Türkçesi

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 43, 44, 45, 46 MEB Yayınları

SAYFA 43 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

She graduated from Paris Conservatory in 1957. She has a lot of awards and prizes. For example, in 1961, she won “Gold Medal of Dinu Lipatti”. In 1971, she became Turkish national artist. In 1988, she got the title of Honorary PhD in Bosphorus, Eskişehir Anatolian and Uludağ University. In 2007, The Polish President rewarded İdil Biret with the highest order of Poland. In the same year, she won the “Honour Award” in the 35 th International İstanbul Music Festival. She has 130 great recordings. People like them very much. She has a great influence on the musical life in Turkey.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1957’de Paris Konservatuarı’ndan mezun oldu. Çok fazla ödülü ve ödülü var. Örneğin, 1961’de “Dinu Lipatti’nin Altın Madalyası” kazandı. 1971’de Türk milli sanatçısı oldu. 1988 yılında Boğaziçi, Eskişehir Anadolu ve Uludağ Üniversitesi’nde Fahri Doktora unvanını aldı. 2007’de, Polonya Cumhurbaşkanı İdil Biret’i Polonya’nın en yüksek mertebesinde ödüllendirdi. Aynı yıl, 35. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali’nde “Onur Ödülü” nü aldı. 130 harika kaydı var. İnsanlar onlardan çok hoşlanıyor. Türkiye’deki müzik hayatı üzerinde büyük etkisi var.


4. Read the biography again. Write True (T) or False (F). Correct the false sentences.

____ 1941: She was born in Ankara.
____ 1957: She started Paris Conservatory.
____ 1961: She was awarded with “Gold Medal of Dinu Lipatti”.
____ 1971: She became a national artist.
____ 1988: She took Honorary PhD in Bosphorus University.
____ 2007: She won the “Honour Award” in Ankara Music Festival.

5. Think about what makes someone successful in her/his life and talk about it.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

4. Biyografiyi tekrar okuyun. Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın. Yanlış cümleleri düzeltin.

____ 1941: Ankara’da doğdu.
____ 1957: Paris Konservatuvarı’na başladı.
____ 1961: “Dinu Lipatti’nin Altın Madalyası” ile ödüllendirildi.
____ 1971: Ulusal sanatçı oldu.
____ 1988: Boğaziçi Üniversitesi’nde Fahri Doktora yaptı.
____ 2007: Ankara Müzik Festivali’nde “Onur Ödülü” nü kazandı.

5. Birisinin yaşamında neyin başarılı olduğunu düşün ve onun hakkında konuş.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 43, 44, 45, 46 MEB Yayınları

SAYFA 44 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Let’s Write!
Look at the pictures and short information about the successful chief admiral, Barbarossa Hayreddin. Use the notes and write a paragraph about him.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Hadi yaz!
Başarılı amir Amiral Barbarossa Hayreddin ile ilgili resimlere ve kısa bilgilere bakın. Notları kullan ve onunla ilgili bir paragraf yaz.


SAYFA 45 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Let’s Have Fun!
In groups of 3 or 4
• Put your counter on “Start”.
• Roll the dice (pg. 159). Move and do your task.
• Go down to the tail from the mouth of the snakes or climb up the ladders.
• Reach “Finish” and win the game

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Hadi eğlenelim!
3 veya 4 kişilik gruplar halinde
• Sayacınızı “Başlat” a getirin.
• Zarı yuvarlayın (s. 159). Hareket et ve görevini yap.
• Yılanların ağzından kuyruğa doğru inin veya merdivenleri tırmanın.
• “Bitir” e ulaşın ve oyunu kazanın


1. She started university two years later.
2. When/ you/ learning English/ start?
3. My father was/were born in 1975.
4. I didn’t graduated from university in 2008
6. They/last week/ get married.
7. Einstein won/ winned the Nobel prize for Physics.
8. Osman Hamdi was a brillant writer.
9. Tesla/Edison Company/move to Paris/to work for
10. Aziz Sancar growed/grew up in Savur, Mardin.
11. Correct it She didn’t come to school because she is ill.
12. Atatürk/the Turkish Republic/ found
13. İdil Biret started to take/took piano lessons
14. They moved to Ankara every year
16. Shakespeare/not/ college/go Choose one
17. She died fve years ago/later.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. İki yıl sonra üniversiteye başladı.
2. Ne zaman / siz / İngilizce öğrenmek / başlamak?
3. Babam 1975’te doğdu / doğdu.
4. 2008 yılında üniversiteden mezun olmadım
6. Onlar / geçen hafta / evleniyorlar.
7. Einstein, Nobel Fizik ödülünü kazandı / kazandı.
8. Osman Hamdi mükemmel bir yazardı.
9. Tesla / Edison Şirketi / Paris’e taşınmak / çalışmak
10. Aziz Sancar, Mardin Savur’da büyüdü / büyüdü.
11. Düzeltin Hasta olduğu için okula gelmedi.
12. Atatürk / Türkiye Cumhuriyeti / bulundu
13. İdil Biret piyano dersleri almaya / almaya başladı
14. Her yıl Ankara’ya taşındılar
16. Shakespeare / not / college / go Birini seç
17. Yıllar önce / sonra beş yıl öldü.


SAYFA 46 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Let’s Make a Project!
Follow the steps and prepare a short biography.
Present it to the class.

1. Choose a scientist or a historical fgure.
2. Find a photo of her/him.
3. Do research about her/his life.
4. Write a short biography about her/him.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Bir Proje Yapalım!
Adımları takip edin ve kısa bir biyografi hazırlayın.
Onu sınıfa sunun.

1. Bir bilim adamı ya da tarihi bir hayal kurmayı seçin.
2. Onun bir fotoğrafını bulun.
3. Hayatı hakkında araştırma yapar.
4. Onun hakkında kısa bir biyografi yazın.


Now I can…

I can understand speech on past events and dates.
I can talk about past events and experiences.
I can understand texts about past events and dates.
I can write sentences about past events and dates.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Şimdi yapabilirim…
  √
Geçmiş olaylar ve tarihlerle ilgili konuşmaları anlayabiliyorum.
Geçmiş olaylar ve deneyimler hakkında konuşabilirim.
Geçmiş olaylar ve tarihlerle ilgili metinleri anlayabilirim.
Geçmiş olaylar ve tarihlerle ilgili cümleler yazabiliyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir