8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 42, 43, 44 Tutku Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi  Sayfa 42, 43, 44 Tutku Yayınları  8. sınıf İngilizce ders kitabı Tutku  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 42, 43, 44 Tutku Yayınları

SAYFA 42 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Read the text again. Then match the words in bold with their probable meanings.
1. lengthwise ……………. A. The short form of teaspoon.
2. tsp ……………. B. In the direction or position of the longest side.
3. plastic wrap ……………. C. A type of thin plastic to cover food.
4. seaweed ……………. D. In every place.
5. sprinkle ……………. E. Toward a place or position that is in front of you.
6. forward ……………. F. To drop a few pieces of something over a surface.
7. dish ……………. G. Meal.
8. everywhere ……………. H. A plant that grows in the sea.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

5 Metni tekrar okuyun. Ardından kalın harflerle yazılmış kelimeleri olası anlamları ile eşleştirin.
1. boyuna ……………. A. çay kaşığı kısa şekli.
2. çay kaşığı ……………. B. En uzun tarafın yönünde veya konumunda.
3. plastik ambalaj ……………. C. Yiyecekleri örtecek bir tür ince plastik.
4. yosun ……………. D. Her yerde.
5. serpin ……………. E. Önünüzdeki bir yere veya pozisyona doğru.
6. ileri ……………. F. Bir yüzeye bir parçadan birkaç parça düşmek için.
7. yemek ……………. G. Yemek.
8. her yerde ……………. H. Denizde yetişen bir bitki.


6 Write the recipe for a meal. Use the words like fist, second, next, then, after that and finally.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

6 Bir yemeğin tarifini yazın. Yumruk gibi kelimeleri, sonra, sonra, sonra, sonra ikinci ve sonra kullanın.


7 Peer Assessment: Exchange your work with your partner and evaluate your partner’s reci̇pe i̇n Part 6. Use the checklist below. What else can you do to improve your partner’s work? Share your ideas with your partner

1. writes the ingredients of the dish.
2. uses the words like fist, second, then, fially, etc.
3. uses vocabulary > structures effctively.
4. pays attention to spelling rules and punctuation.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

7 Akran Değerlendirmesi: Çalışmanızı eşinizle paylaşın ve eşinizin 6. Bölümündeki geçmişini değerlendirin. Aşağıdaki kontrol listesini kullanın. Eşinizin işini geliştirmek için başka neler yapabilirsiniz? Fikirlerinizi eşinizle paylaşın

1. yemeğin içeriğini yazar.
2. önce yumruk, ikinci, sonra, kısaca vb. Kelimeleri kullanır.
3. kelimeleri> etkin bir şekilde kullanır.
4. Yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat eder.


8 Group Work: Work in groups of four. A group member makes a presentation and talks about his/her recipe in Part 6 while the others ask for some more details about the recipe. You may use the questions below.

☞ Sorry! Can you repeat that, please?
☞ Do we use two or three eggs?
☞ Do we have to use butter?
☞ What should we do after we add the dough?
☞ How many minutes do we heat it?
☞ How much sugar do we use?
☞ How many bell peppers are there?
☞ Do we mash or slice the potato?
☞ When should we add water?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

8 Grup Çalışması: Dörtlü gruplar halinde çalışın. Bir grup üyesi sunum yapar ve Bölüm 6’daki tarifiyle ilgili konuşur, diğerleri ise tarifle ilgili daha fazla bilgi ister. Aşağıdaki soruları kullanabilirsiniz.

☞ Üzgünüm! Tekrar eder misin lütfen?
Two İki ya da üç yumurta kullanıyor muyuz?
Butter Tereyağı kullanmak zorunda mıyız?
☞ Hamuru ekledikten sonra ne yapmalıyız?
☞ Kaç dakika ısıtıyoruz?
☞ Ne kadar şeker kullanıyoruz?
☞ Kaç tane biber var?
The Patatesleri eziyor veya dilimliyor muyuz?
Water Ne zaman su eklemeliyiz?


SAYFA 43 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Complete the word search puzzle. The words can be in every direction.

2 Say the tongue twister about a “Good Cook” below as fast as you can
• How many cookies could a good cook cook if a good cook could cook cookies?
• A good cook could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1 Kelime arama bulmacasını tamamlayın. Kelimeler her yöne olabilir.

2 Dilbilimcinizi olabildiğince hızlı bir şekilde aşağıdaki “İyi Aşçı” hakkında söyleyin.
• İyi bir aşçı kurabiye pişirebilseydi iyi bir aşçı kaç tane kurabiye yapabilir?
• İyi bir aşçı, iyi bir aşçı kadar iyi aşçı kurabilir.


SAYFA 44 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Read the information below and prepare a recipe poster.
2 Display your work in the class. Go around the class. Ask and answer questions about your friends’ recipes. You may talk in Turkish when necessary.
You should prepare a poster that shows a traditional Turkish dish/dessert/drink for visitors from other countries. Search for different dishes, desserts or drinks on the Internet, or ask your parents, grandparents or other relatives for help. Prepare your poster on a large size paper sheet. Write about the ingredients and the steps of the dish/dessert/drink. Use photos to make your poster interesting and eyecatching. You may also record the steps while you prepare it

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1 Aşağıdaki bilgileri okuyun ve bir tarif posteri hazırlayın.
2 Çalışmanızı sınıfta gösterin. Sınıfın etrafında git. Arkadaşlarınızın tarifleriyle ilgili sorular sorun ve cevaplayın. Gerektiğinde Türkçe konuşabilirsiniz.
Diğer ülkelerden gelen ziyaretçiler için geleneksel bir Türk yemeği / tatlısı / içeceği gösteren bir poster hazırlamanız gerekir. İnternette farklı yemekler, tatlılar veya içecekler arayın ya da ailenizden, büyük ebeveynlerinizden veya diğer akrabalarınızdan yardım isteyin. Posterinizi büyük boyutlu bir kağıda hazırlayın. Malzemeyi ve yemeğin / tatlı / içeceğin basamaklarını yazın. Posterinizi ilginç ve göz alıcı yapmak için fotoğraflar kullanın. Hazırlanırken aynı zamanda adımları kaydedebilirsiniz.


SAYFA 45 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Self – Assessment
How well can you do these things? Check (✓) the boxes.
I can understand description of how to make a dish.
I can ask and answer questions about how to make a dish.
I can give a description of a process.
I can understand texts about cooking.
I can write about how to make a dish.
I can guess the meanings of unknown words in a text.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Öz değerlendirme
Bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsun? Kutuları işaretleyin (✓).
Bir yemeğin nasıl yapılacağını anlayabilirim.
Yemeğin nasıl yapılacağı hakkında sorular sorabilir ve cevaplayabilirim.
Bir işlemin açıklamasını verebilirim.
Yemek pişirme ile ilgili metinleri anlayabilirim.
Bir yemek nasıl yapılır hakkında yazabilirim.
Bir metindeki bilinmeyen kelimelerin anlamlarını tahmin edebilirim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir