7. Sınıf Türkçe Atatürk’ü Gördüm Düşümde Metni Cevapları

7. Sınıf Türkçe Atatürk’ü Gördüm Düşümde Metni Cevapları MEB Yayınları 7.Sınıf Türkçe Kitabı Kitabı Atatürk’ü Gördüm Düşümde Metni etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık. MEB Yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı Kitabı Atatürk’ü Gördüm Düşümde Metni Cevapları aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Günlük plana göre etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık. Metnin özetini de okuyabilirsiniz. Sayfa 38,39,40,41,42,43 cevaplar

7. Sınıf Türkçe Atatürk’ü Gördüm Düşümde Metni Cevapları

7. Sınıf Türkçe Atatürk’ü Gördüm Düşümde Metni Cevapları Sayfa 38

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

• Atatürk’ün kişilik özellikleri hakkında bildiklerinizi anlatınız.

Zeki, lider, ileri görüşlü, mantıklı, idealist, cesur, sabırlı

• Sizce Atatürk’ün kişilik özelliklerinden hangisi ya da hangileri onu başarılı bir lider yapmış olabilir? Anlatınız.

Çalışkan ve ileri görüşlü

• Aşağıdaki görsellerin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Bu görsellerde Attürk’ün hem bir lider hem iyi bir asker yani çok yönlü bir lider olduğunu anlıyorum.

Atatürk’ü Gördüm Düşümde Metni Cevapları Sayfa 40

1. ETKİNLİK

Şiirde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyiniz. Belirlediğiniz kelimelerin anlamlarını şiirden hareketle tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.

 • ferah: Kalp, gönül, iç vb.nin sıkıntısız, tasasız olma durumu
 • keder: Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ızdırap, tasa
 • demek: Öyle olduğunu kabul etmek

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle cevaplayınız.

1. “Sizler yaşadıkça çocuklarım / Ben de yaşıyorum demek,” dizelerini açıklayınız.

Bedenen olmasa da, fikirleri çocuklar ile yaşadıkça Atatürk’ün de yaşayacağı anlatılmıştır.

2. Şiirde, “Vatan siz” söz grubu ile anlatılmak istenen nedir?

Vatanın üzerinde yaşayan insanlarla vatan olduğu anlatılmıştır.

3. Şiirde, Atatürk ile çocuklar arasında nasıl bir bağ kurulmuştur? Açıklayınız.

Sevgi, güven ve umut bağı kurulmuştur.

4. Şiirin sizi etkileyen dizesini/dizelerini nedenleriyle birlikte anlatınız.

Aranızda bende varım.

5. Sizce şair hangi duygular içerisindedir? Anlatınız.

Çocuk sevgisi, umut ve güven duyguları içerisindedir.

6. Şiirin ana duygusu nedir?

Atatürk’ün çocukları ülkemizin geleceği görmesi ve onlara olan güveni

7. Sınıf Türkçe Atatürk’ü Gördüm Düşümde Metni Cevapları Sayfa 41

3. ETKİNLİK

Atatürk’ün ülkemizin kalkınması için neler yaptığını öğretmeninizin yönlendirmelerini dikkate alarak anlatınız.

İlke ve inkılaplar yapmıştır. bir çok fabrika açmıştır. Modern eğitim sistemi kurmuştur.

4. ETKİNLİK

Abartma ve duygu belirten ifadelerin geçtiği cümleleri “Atatürk’ümüz” metninden bularak yazınız.

ATATÜRK’ÜMÜZ

“Türk’e ait her şeyin içinde o vardı, onun gölgesi meydanları dolduruyor, onun karaltısı dağ başlarını tutuyor. Onun bakışı en uzak dağların ucuna, en geniş ovaların sonuna, içimiz kadar kapalı ve kuytu köşe bucaklara uzanıyordu. Kımıldayan, fırlayan, sıçrayan her şeyde onun şimşeğinden bir çizgi vardı. Her ev, her gün, kendi aile reisinden bir haber bekler gibi ondan bir işaret almaya alışmıştı. Kara haberden sonra hem de nasıl, her şey birdenbire söndü. Nasıl, nasıl!.. Sanki onsuz dağlar karardı, onsuz dallar kurudu, onsuz mesafe bomboş kaldı. Şimdi bütün gözler yaşlı, benizler uçuk, dudaklar kilitli… Sanki her evden bir cenaze çıktı.” Peyami SAFA

 • Türk’e ait her şeyin içinde o vardı, onun gölgesi meydanları dolduruyor, onun karaltısı dağ başlarını tutuyor.
 • Onun bakışı en uzak dağların ucuna, en geniş ovaların sonuna, içimiz kadar kapalı ve kuytu köşe bucaklara uzanıyordu.
 • Kımıldayan, fırlayan, sıçrayan her şeyde onun şimşeğinden bir çizgi vardı.
 • Sanki onsuz dağlar karardı, onsuz dallar kurudu, onsuz mesafe bomboş kaldı.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde koyu harflerle yazılmış fiilleri örnekteki gibi eşleştiriniz.

 1. seveceksiniz:2.çoğul kişi
 2. getirdi:3. tekil kişi
 3. kaybetmezler: 3. çoğul kişi
 4. gidiyorum:1. tekil kişi
 5. katılmalısın:2. tekil kişi
 6. tırmanırız: 1. çoğul kişi

7. Sınıf Türkçe Atatürk’ü Gördüm Düşümde Metni Cevapları Sayfa 42

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragraflarda kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını bularak altlarındaki boşluklara yazınız.

Oyun kavramının tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Bundan yüzyıllar önce var olan oyun ve oyuncak, varlığını gelişerek ve değişerek günümüze kadar sürdürmüştür. Eskiden çocuklar için oyun; mahalle aralarında oynanan yakan top,
evcilik, körebe, saklambaç gibi eğlenceli aktivitelerdi. Şimdilerde ise değişen yaşam koşulları sebebiyle sokaklarında oyunlar oynanan mahalle kavramı yerini bilgisayar ve internet oyunlarına bırakmıştır.

Düşünceyi Geliştirme Yolu: Karşılaştırma

Soğuk demiri ne kadar döverseniz dövün, şekil veremezsiniz. Demirin yüksek ateşte kızdırılıp ondan sonra işlenmesi gerekir. Öğrenci de böyledir. İlgisi çekilmeden, öğrenmeye güdülemeden ona hiçbir şey öğretilemez. Öğrencinin öncelikle öğrenmeye hazır duruma getirilmesi gerekir. Yoksa soğuk demiri işlemeye uğraşmak gibi boşuna emek ve zaman harcanmış olur.

Düşünceyi Geliştirme Yolu: Benzetme

Herhangi bir düşünceyi, duyguyu ve isteği başkalarına aktarmak için kullanılan yazı türüne mektup denir. Uzakta bulunan arkadaşa, akrabaya yazılabileceği gibi kamu kuruluşları arasında haberleşmeyi de sağlar. Mektupta kullanılacak anlatım karşıdaki kişinin bilgi ve kültür düzeyine göre belirlenir. Hemen hemen her konuda yazılabilen bu yazı türü aynı zamanda, kaleme alındığı dönemin özelliklerini yansıttığı için birer “belge” özelliği de taşır. 

Düşünceyi Geliştirme Yolu: Tanımlama

7. Sınıf Türkçe Atatürk’ü Gördüm Düşümde Metni Cevapları Sayfa 43

7. ETKİNLİK

“Atatürk” ile ilgili yazılı ve görsel medyadan yararlanarak bir haber metni yazınız. Yazınıza uygun bir başlık belirleyiniz.

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz.

Atatürk ile ilgili Haber Metinleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir