7. Sınıf Türkçe Kitabı Vatan Destanı Metni Cevapları

7. Sınıf Türkçe Vatan Destanı Metni Cevapları MEB Yayınları 7.Sınıf Türkçe Kitabı Vatan Destanı Metni etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık. MEB Yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı Kitabı Cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Günlük plana göre etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık. Metnin özetini de okuyabilirsiniz.

7. Sınıf Türkçe Vatan Destanı Metni Cevaplar

Vatan Destanı Metni Cevapları Sayfa 40

DERSE HAZIRLIK

1. Vatan sevgisi denilince aklınıza gelen ilk beş kelimeyi söyleyiniz.

Şehit, bayrak, özgürlük, Türk, fedakarlık, yurt

2. “Cumhuriyet” kavramı ile ilgili bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cumhuriyet bir yönetim şeklidir. Halk kendisini belli bir süre yönetmesi için yöneticiler seçer. Egemenlik millete aittir. Demokratik bir yönetim şeklidir.

Vatan Destanı Metni Cevapları Sayfa 41

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını bulunuz. Metnin bağlamından hareketle anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

 

 • şan: Tahminim: Ün Sözlük Anlamı:Herkesçe bilinme, tanınma durumu, ün
 • levent: Tahminim:Bir isim  Sözlük Anlamı:Boylu boslu, yakışıklı
 • zümrüt:Tahminim: değerli taş Sözlük Anlamı:Cam parlaklığında, yeşil renkte, saydam bir süs taşı
 • cenk: Tahminim:Savaş Sözlük Anlamı: Kahramanca mücadele, çarpışma, savaş
 • nisbet (nispet) : Tahminim: Kıyas Sözlük Anlamı: İki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı
 • terakki: Tahminim:Gelişme Sözlük Anlamı:İlerleme, yükselme, gelişme

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle yanıtlayınız.

1. Şiirde vatanın tarihî köklerini hatırlatan cümleler nelerdir?

– Geçse de asırlar, tazedir yaşın,
– Müjdeler fısıldar Ergenekon’dan:

2. Yaşadığınız toprakları sıradan bir yer olmaktan çıkaran, vatan yapan ruh nedir?

 Tarih, kültür, sanat ve üzerinde yaşayan insanlar.

3. Vatandaş olmanın şartları nelerdir?

 O vatanda doğmak, vatanını sevmek, vatanın kurallarına uymak.

4. Vatanı anlamlı kılan değerler nelerdir? Anlatınız.

 Vatan için verilen mücadele, vatana bağlılık, bayrak, dil, din, kültür, vatanı anlamlı kılan değerlerdir.

5. Bayrağın ve vatanın tüm geçmişi sizi oluşturuyorsa siz aslında kaç yaşındasınız? Değerlendiriniz.

Anadolu’ya ilk gelişimiz 1071’de olmuştur. Günümüze kadar 948 yıl geçmiştir. Biz o zaman 948 yaşındayız.

6. Vatanımızın olması ile hür olmamız arasında nasıl bir ilişki vardır? Yorumlayınız.

Vatan sadece bizim yaşadığımız bir toprak parçasıdır. Vatanımız olmazsa başkalarının topraklarında yaşamak zorunda kalırız. O zaman onların istedikleri şekilde yaşamak zorunda kalırız. Yani özgür olmalıyız.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiire üç farklı başlık bulunuz.

Tek Kelimeden Oluşan Başlık: Vatan

Kelime Grubundan Oluşan Başlık: Vatan Özgürlüktür

Soru Cümlesinden Oluşan Başlık : Vatan Kimin?

Vatan Destanı Metni Cevapları Sayfa 42

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde vatanın nelere benzetildiğini örnekte olduğu gibi karşılarına yazınız.

Hep böyle bulutlar içinde başın,
Hilali kucaklar her vatandaşın.
Geçse de asırlar, tazedir yaşın,
O kadar leventsin, fidan gibisin.

Vatan fidana benzetilmiştir.

Ey ana toprağı, ey Anadolu!
Açıldı önünde terakki yolu.
Hamdolsun her yanın bereket dolu,
Cennette bir yeşil meydan gibisin.

Anadolu cennette bir yeşil meydana benzetilmiştir.

Yeni bir ay ördün al bayrağına,
Girdin en sonunda irfan bağına,
Medeni hayatın nur ırmağına,
Ezelden susamış ceylan gibisin.

Vatan ceylana benzetilmiştir.

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirin temasını ve ana duygusunu ilgili boşluklara yazınız.

Tema:Vatan

Ana Duygu:Vatana duyulan sevgi

Vatan Destanı Metni Cevapları Sayfa 43

6. ETKİNLİK

“Bağımsızlık” kavramının çağrıştırdığı kelimeleri yazınız. Yazdığınız kelimelerin anlamlarını tahmin ederek TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

 •  Özgürlük: Herhangi bir kısıtlama olmadan yaşamak
 •  Hürriyet: Özgürlük
 •  Demokrasi: Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi
 •  Cumhuriyet: Milletin, egemenolduğu yönetim şeklidir.
 •  Vatan: Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, yurt
 •  Bayrak: Bir milletin, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dikdörtgen biçiminde kumaş, sancak

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki eylemleri tablolarda verilen kip ve kişi eklerine göre örnekteki gibi çekimleyiniz.

Cevap: 

bil-r-siniz-bilirsiniz

çalış-sa-lar-çalışsalar

gez-yor-um-geziyorum

oyna-acak—oynayacak

bekle-e-lim-bekleyelim

7. Sınıf MEB Yayınları 2 Vatan Destanı Metni Etkinlik Cevapları – Kipler

8. ETKİNLİK

“Cumhuriyet Bayramı” ile ilgili hazırladığınız sunumunuzu arkadaşlarınızla paylaşınız.

Sevgili Arkadaşlarım,

29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi. Bu sayede Türk Milleti yönetiminde egemen oldu. Demokratik bir yönetim ile yönetilen ülkemize bu kutlu gün bayram olarak kutlanır. Atatürk’ün hediye ettiği bu kutlu gün bütün yurdumuz neşe içindedir.

Okullarda törenler düzenlenir. Gün ile ilgili konuşmalar yapılır. Okullarda etkinlikler düzenlenir.

Cumhuriyet olmasa bizler sadece bir kişinin dediklerini yapacaktık.

Cumhuriyeti koruyalım, sahip çıkalım. Ülkemiz ve milletimizi için çalışalım.

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Aşağıda verilen kavram havuzundaki kelimelerden hareketle bir şiir yazınız. Şiirinizi oluştururken noktalama işaretlerini kullanmayınız. Noktalama işareti kullanılması gereken yerleri ( ) ile belirtiniz.

birlik Anadolu bayrak vatan Cumhuriyet tarih şanlı sevgi

VATANIM

Anadolu bize vatan(,)
Şanlı tarihimizle doludur (.)
Bayrağımız dalgalanır(.)
Yüreklerimiz sevgi doludur(.)

Cumhuriyet özgürlüktür.(.)
Türk Milleti bağımsızdır(.9
Birlik içinde yaşarız(.)
Anadolu bize vatandır(,)

Ödevhane tarafından yazılmıştır.

b) Şiirinizde ( ) ile belirttiğiniz yerleri uygun noktalama işaretleri ile doldurunuz. Noktalama işaretlerinin kullanılmasının şiirin okunuşuna yaptığı katkıyı yorumlayınız.

Noktalama işaretleri şiiri daha doğru bir şekilde okumamızı sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir