8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 69 Tutku Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 69Tutku Yayınları 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Tutku Yayınları Sayfa 69 8. sınıf İngilizce ders kitabı Tutku  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 69 Tutku Yayınları

SAYFA 69 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Match the extreme sports with the photos. Write the numbers of the correct photos.

hang-gliding heli-skiing motor racing
underwater hockey surfing skydiving

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Doğa sporlarını fotoğraflarla eşleştirin. Doğru fotoğrafların numaralarını yazın.
hang-gliding helikopter kayak motor yarışı
sualtı hokeyi sörf paraşütle atlama


2. 6.3 Listen and fil in the blanks. Then listen again and practice.

Evan : What kind of sports do you PREFER doing, Scarlett?
Scarlett : Well, I like underwater hockey and surfig.
Evan : That SOUNDS interesting. Which one do you prefer the most?
Scarlett : I think I prefer underwater hockey to surfing because I like team sports more. You know team sports are always more amusing THAN individual sports.
Evan : What kind of a sport is it?
Scarlett : Well, there are six players. It takes about 20 minutes and you play under the pool.
Evan : I SEE I think underwater hockey is safer than surfig.
Scarlett : EXACTLY Surfig is more dangerous because you may drown or a shark can attack you at any moment

Prepare a presentation or a short video about one of the sports or games describing its rules and how to play it.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. 6.3 Boşlukları dinleyin ve doldurun. Sonra tekrar dinleyin ve pratik yapın.

Evan: Ne tür sporlar yapıyorsun, Scarlett?
Scarlett: Sualtı hokeyi ve sörfü seviyorum.
Evan: Bu SOUNDS ilginç. En çok hangisini tercih edersin?
Scarlett: Sualtı hokeyi sörf yapmayı tercih ediyorum çünkü takım sporlarını daha çok seviyorum. Takım sporlarının her zaman bireysel sporlardan daha eğlenceli olduğunu biliyorsunuz.
Evan: Ne tür bir spor?
Scarlett: Altı oyuncu var. Yaklaşık 20 dakika sürer ve havuzun altında oynarsınız.
Evan: Bence su altı hokeyi surfig’ten daha güvenli.
Scarlett: TAMAMEN Surfig daha tehlikelidir çünkü boğulmanız veya köpekbalığı size her an saldırabilir

Kurallarını ve nasıl oynanacağını açıklayan spor veya oyunlardan biri hakkında bir sunum veya kısa bir video hazırlayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir