8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 70 Tutku Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 70 Tutku Yayınları 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Tutku Yayınları Sayfa 70 8. sınıf İngilizce ders kitabı Tutku  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 70 Tutku Yayınları

SAYFA 70 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Lesson 4
1. What does “Adrenalin Seeker” mean? Look it up in a dictionary and tell what it means
2. Scan the text below and write the names of the sports under the photos

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Ders 4
1. “Adrenalin Arayıcı” ne anlama geliyor? Sözlüğe bak ve ne anlama geldiğini söyle
2. Aşağıdaki metni tarayın ve fotoğrafların altına sporun adlarını yazın


ADRENALIN SEEKERS
As Extreme Sports magazine team, we spoke with Mr. Clinton and Mrs. Miller about extreme sports

ES : Highlining is a dangerous sport, Mr. Clinton. Why do you do it, and what was your greatest experience? And what’s the biggest danger?

Mr. Clinton : Well, I love the adrenalin. When I move on the rope, I feel like I walk in the space. That’s a fascinating feeling. I walked between two hills about 600 meters two years ago. I think that was my greatest experience ever. The biggest danger is the wind. When the wind blows, you may fall and even die.

ES : What’s base jumping? What qualifiations should a person need to have to start it? And my last question: How dangerous is it?
Mrs. iller : In base jumping, we jump off a building, antenna, bridge or cliff. First, you fl and then open your parachute for a safe landing. A person should have hundreds of hours of practice in parachuting and skydiving to start this sport. And how dangerous is it? There is one death in every 2,317 jumps, and if there is a problem with your parachute, the end is so close.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Ders 4
1. “Adrenalin Arayıcı” ne anlama geliyor? Sözlüğe bak ve ne anlama geldiğini söyle
2. Aşağıdaki metni tarayın ve fotoğrafların altına sporun adlarını yazın

ADRENALİN ARAÇLARI
Extreme Sports dergi ekibi olarak, Bay Clinton ve Bayan Miller ile ekstrem sporlar hakkında konuştuk.

ES: Highlining tehlikeli bir spor, Bay Clinton. Neden yapıyorsun ve en büyük deneyimin neydi? Ve en büyük tehlike nedir?
Bay Clinton: Eh, adrenalini seviyorum. İp üzerinde ilerlediğimde, boşlukta yürüdüğümü hissediyorum. Bu büyüleyici bir duygu. İki yıl önce iki metre arasında yaklaşık 600 metre yürüdüm. Sanırım bu benim en büyük deneyimimdi. En büyük tehlike rüzgardır. Rüzgar estiğinde düşebilir ve hatta ölebilirsin.

ES: Üs zıplama nedir? Bir kişinin başlatmak için hangi niteliklere sahip olması gerekir? Ve son sorum: Ne kadar tehlikeli?
Bayan İller: Üs zıplarken, bina, anten, köprü veya uçurumdan atlıyoruz. Önce güvenli bir iniş için paraşütünüzü açın ve açın. Bir kişinin bu spora başlamak için paraşütle atlama ve paraşütle atlamada yüzlerce saatlik uygulaması olmalıdır. Ve ne kadar tehlikeli? Her 2.317 atlamada bir ölüm vardır ve paraşütünüzle ilgili bir sorun varsa, son çok yakındır.


3 Read the text and answer the questions.
1. How does Mr. Clinton feel when he moves on the rope?
2. What’s the biggest danger in highlining?
3. What places do base jumpers jump off?
4. What qualifiations should a person have to start base jumping?
5. What’s the rate of death in base jumping?

4. What do you think of the sports above? Which one would you like to try? Why or Why not?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3 Metni okuyun ve soruları cevaplayın.
1. Bay Clinton ipe geçtiğinde nasıl hissediyor?
2. Vurgulamanın en büyük tehlikesi nedir?
3. Temel jumperlar hangi yerlerden atlar?
4. Bir kişi temel atlamaya başlamak için hangi niteliklere sahip olmalıdır?
5. Üs zıplamasında ölüm oranı nedir?

4. Yukarıdaki sporlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangisini denemek istersiniz? Neden ya da neden olmasın?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir