8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 71 Tutku Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 71Tutku Yayınları 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Tutku Yayınları Sayfa 71 8. sınıf İngilizce ders kitabı Tutku  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 71 Tutku Yayınları

SAYFA 71 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Match the questions that have a similar meaning. Write the correct numbers in the blanks.

1. What is your favorite sport or activity?
2. When did you last do it?
3. Where did you do it?
4. What did you dislike doing?
5. Why did you like it?

……… I mean “What were the things you didn’t like doing?”
……… In other words, what were your reasons for enjoying it?
……… I mean “What was the date?”
……… In other words, what sport or activity do you like doing?
……… I mean “Where were you?”

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Benzer bir anlamı olan soruları eşleştirin. Boşluklara doğru sayıları yazın.

1. En sevdiğiniz spor veya etkinlik hangisidir?
2. En son ne zaman yaptın?
3. Nerede yaptınız?
4. Ne yapmaktan hoşlanmadınız?
5. Neden beğendin?

……… Demek istediğim “Yapmak istemediğiniz şeyler nelerdi?”
……… Başka bir deyişle, tadını çıkarmanın nedenleri nelerdi?
……… “Tarih neydi?”
……… Başka bir deyişle, hangi sporu veya aktiviteyi seversiniz?
……… Yani “Neredeydin?”


2 Pair Work: What entertaining sports or activities have you done so far? Ask for the details about your friend’s favorite sports/activities, and then inform the class about it. Clarify your questions when needed. You may follow the examples in Part 1.

Example: Reyhan attended a summer camp with her school friends last year. The camp was in Akçay. They had many activities there. She liked horse riding most because she thinks horse riding was more amusing than the others.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2 Çift Çalışma: Şimdiye kadar hangi eğlenceli sporları veya etkinlikleri yaptınız? Arkadaşınızın en sevdiği spor / etkinliklerle ilgili ayrıntıları isteyin ve ardından sınıfı bu konuda bilgilendirin. Gerektiğinde sorularınızı netleştirin. Bölüm 1’deki örnekleri takip edebilirsiniz.

Örnek: Reyhan geçen yıl okul arkadaşlarıyla bir yaz kampına katıldı. Kamp Akçay’daydı. Orada birçok faaliyeti vardı. En çok ata binmeyi sevdi çünkü ata binmenin diğerlerinden daha eğlenceli olduğunu düşünüyor


3. Listen and complete the information.

1. When did Grayson last go on a kayaking journey?
2. What does he think about kayaking?
He thinks it is
3. How old should a person be to attend it?
4. When is the kayaking club open?
It’s open from ………………………. to …………………
5. How much does it cost (plus safety equipment)?
It costs about ….

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Bilgileri dinleyin ve tamamlayın.

1. Grayson en son ne zaman kano yolculuğuna çıktı?
2. Kayak yapma hakkında ne düşünüyor?
 Öyle olduğunu düşünüyor
3. Bir kişi katılmak için kaç yaşında olmalıdır?
4. Kayak kulübü ne zaman açık?
 ………………………. ile ……………… arasında açıktır …
5. Maliyeti nedir (artı güvenlik ekipmanı)?
 Yaklaşık maliyeti ….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir