8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 113 MEB Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 113 MEB Yayınları. 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi 9. ÜNİTE Sayfa 113 8. sınıf İngilizce ders kitabı MEB yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 113 MEB Yayınları

Sayfa 113 Türkçe Çevirisi

Activity 1
Tick ( ) the sentences you like doing about science.

I like …

1 watching science videos.
2 reading science magazines.
3 creating devices to make my daily life easier.
4 doing experiments in labs.
5 observing scientific actions.
6 visiting science museums.
7 modelling science achievements.
8 going to libraries to find out information about science.
9 following scientific achievements.
10 searching about scientists.
11 discussing about scientific achievements with my friends.
12 evaluating scientific results.
13 examining cells under the microscobe.
14 explaining cause and effect relationship

Evaluation

1 – 4 You have little interest in science.
5 – 9 You are interested in science.
10 – 14 Great! You’re a real science worm.

Activity 2
Share the results in the classroom.

According to the results, I’m interested in science. …

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Etkinlik
Bilimle ilgili yapmaktan hoşlandığınız cümleleri işaretleyin ( ).

Severim …

1 bilim videoları izliyorum.
2 bilim dergisi okumak.
3 günlük hayatımı kolaylaştıracak cihazlar yaratmak.
4 laboratuvarda deneyler yapıyor.
5 Bilimsel eylemleri gözlemlemek.
6 bilim müzesi ziyareti.
7 modelleme bilim başarıları.
8 Bilim hakkında bilgi edinmek için kütüphanelere gitmek.
9 Bilimsel başarıların ardından.
10 Bilim adamları hakkında  araştırma.
11 Arkadaşlarımla bilimsel başarılar hakkında tartışmak.
12 Bilimsel sonuçların değerlendirilmesi.
13 Mikroskop altında hücrelerin incelenmesi.
14 neden-sonuç ilişkisini açıklama

Değerlendirme

1 – 4 Bilime çok az ilgi duyuyorsunuz.
5 – 9 Bilimle ilgileniyorsunuz.
10 – 14 Harika! Sen gerçek bir bilim solucanısın.

2. Etkinlik
Sonuçları sınıfta paylaşın.

Sonuçlara göre bilimle ilgileniyorum. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir