8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 23 Cevapları Anadolu’nun İşgaline Farklı Tepkiler

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 23 Cevapları Anadolu’nun İşgaline Farklı Tepkiler

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 23 Cevapları Anadolu’nun İşgaline Farklı Tepkiler.  8.sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük dersi Öğrenci Çalışma Kitabı (Top Yayınları) cevaplarını okuyabilirsiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 23 Cevapları Anadolu’nun İşgaline Farklı Tepkiler

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 23 Cevapları Anadolu’nun İşgaline Farklı Tepkiler bölümü cevaplarını kısaca maddeler halinde yazdık.

Aşağıda Verilen Metni Dikkate Alarak Altında Yer Alan Boşluğa Osmanlı Yönetiminin İşgaller Karşısındaki Tutumunu Değerlendiriniz.

“Padişah Efendimiz… Bütün Osmanlı tebaasının bundan böyle, Osmanlı tarihinin temizliğine yakışacak biçimde ağırbaşlılık ve dinginlik göstereceklerini, hükûmetin yapacağı işleri içtenlikle kolaylaştıracaklarını beklemektedirler.”
(Turan, 2008: 122)

CEVAP: Osmanlı Devleti’nin teslim olmayı kabul eden bir tutum içinde olduğunu göstermektedir.

B. İzmir’in işgal edileceği haberinin duyulması üzerine bazı vatanseverler, halka aşağıda verilen bildiriyle seslenmiştir. Bu bildiriyi dikkate alarak Anadolu halkının işgaller karşısındaki tutumunu, bildirinin altında yer alan boşluğa yazınız.

“Ey Bahtsız Türk!
Wilson Prensipleri denen insancıl bir san altında senin hakların elinden alınıyor… Buralarda Rum’un çok olduğu ve Türklerin Yunan’a katılmasını memnuniyetle kabul edeceği söylendi ve bunun neticesi olarak güzel memleket Yunan’a verildi. Şimdi sana soruyoruz: Rum senden daha mı çoktur? Yunan egemenliğini kabule taraftar mısın?
Artık kendini göster. Bütün kardeşlerin Maşatlık’tadır. Orada yüz binlerle toplan ve çok üstün olan çoğunluğunu bütün dünyaya göster; ilan ve ispat et. Burada zengin, fakir, âlim, cahil yok. Fakat Yunan egemenliğini istemeyen çok büyük kitle var. Bu, sana düşen en büyük görevdir. Geri kalma. Hüsran ve talihsizlik fayda vermez. Binlerle, yüz binlerle Maşatlık’a koş ve Millî Heyet’in emrine itaat et.”
(Turan, 2008: 12)

Cevap: Türk Milleti vatanının işgal edilmesine sessiz kalmamış. Düşmana karşı birlik ve beraberlik içinde olmuştur.

C. Mustafa Kemal’in işgaller karşısındaki tutumunu, aşağıda verilen sözünden yola çıkarak değerlendiriniz.
“Geldikleri gibi giderler.”:

Cevap: Mustafa Kemal’in düşmanın yurdumuzdan mutlaka atılacağını ve Türk Milleti’ne olan güven ve inancını göstermektedir. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir