8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 24 Cevapları İşgaller Karşısında Halkın Uyanışı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 23 Cevapları İşgaller Karşısında Halkın Uyanışı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 24 Cevapları İşgaller Karşısında Halkın Uyanışı. 8.sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük dersi Öğrenci Çalışma Kitabı (Top Yayınları) cevaplarını okuyabilirsiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 24 Cevapları İşgaller Karşısında Halkın Uyanışı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 24 Cevapları İşgaller Karşısında Halkın Uyanışı Cevapları İşgaller Karşısında Halkın Uyanışı bölümü cevaplarını kısaca maddeler halinde yazdık.

Aşağıda Ulusal Varlığa Yararlı Cemiyetlerin Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler Verilmiştir. Bilgileri İçeren Kutuların Karşısındaki Boşluğa Uygun Cemiyetin Adını Yazınız.

Aşağıda Ulusal Varlığa Yararlı Cemiyetlerin Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler Verilmiştir. Bilgileri İçeren Kutuların Karşısındaki Boşluğa Uygun Cemiyetin Adını Yazınız. sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 1. Erzurum Kongresi’nin toplanmasına öncülük etti. Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurulmasına engel olmaya çalıştı. Bu amaçla, bölgeden kesinlikle göç edilmemesi kararını aldı. Cevap: Doğu Anadolu Mudafai Hukuk Cemiyeti
 2. İzmir’de Türklerin çoğunlukta olduğunu, dünya kamuoyuna basın-yayın yoluyla duyurmaya çalıştı. Batı Anadolu’daki silahlı direniş hareketlerine, silah ve cephane sağladı.Cevap:İzmir Mudafai Hukuk Cemiyeti
 3. Doktor Esat Paşa (Işık) tarafından kurulan bu cemiyet, Türkler hakkında dünyada yapılan olumsuz propagandaya basın-yayın yoluyla karşı koymaya çalıştı. Cevap: Milli Kongre Cemiyeti
 4. Doğu Trakya’nın Yunanlara verilmesine ve Mavri Mira Cemiyetinin zararlı çalışmalarına engel olmak için çalıştı. Cevap: Trakya Paşaeli Mudafai Hukuk Cemiyeti
 5. Karadeniz kıyılarında hak iddia eden Pontusçu Rumlar ile Ermenilere karşı mücadele amacıyla kuruldu. Cevap: Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti
 6. Adana ve çevresinde Fransız ve Ermeni işgallerine karşı koydu. Cevap: Kilikyalılar Cemiyeti

İLAVE BİLGİ NOTU

Millî Varlıga Zararlı Cemiyetler

 1. Mavri Mira (Kara Talih) ve Etnikieterya Cemiyetleri: Yunan Hükûmeti için
  çalışıyorlardı. Amaçları Bizans İmparatorluğu’nu yeniden kurmaktı. Bu amaç doğrultusunda Trakya, İstanbul ve Batı Anadolu’yu Yunanistan’a katmayı hedefliyorlardı Pontus Cemiyeti
 2. Pontus Cemiyeti: Amaçları Karadeniz’de Samsun-Trabzon merkezli bir Pontus Rum Devleti kurmaktı. Bir başka Rum cemiyeti olan Etniki
  Eterya Cemiyeti de aynı amaçları taşıyordu.
 3. Hınçak ve Taşnak Komitaları: Amaçları Anadolu’nun doğusu ve güneyinde Ermeni Devleti kurmaktı.( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir