8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 54 Cevapları Toplum ve Siyaset Çağdaşlaşıyor

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 54 Cevapları Toplum ve Siyaset Çağdaşlaşıyor

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 54 Cevapları Toplum ve Siyaset Çağdaşlaşıyor 8.sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük dersi Öğrenci Çalışma Kitabı (Top Yayınları) cevaplarını okuyabilirsiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 54 Cevapları Toplum ve Siyaset Çağdaşlaşıyor

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 54 Cevapları Toplum ve Siyaset Çağdaşlaşıyor bölümü cevaplarını kısaca maddeler halinde yazdık.

Yukarıdaki Parçayı Dikkatlice Okuyunuz. Okuduklarınız Doğrultusunda Aşağıdaki Soruları Yanıtlayınız.

“Demokrasinin dinsel baskıcılıkla engellenmesini, dinin de birtakım çıkarlar amacıyla kullanılıp zarar görmesini önlemenin yolu, laik devlet ve toplum düzenini gerçekleştirmektir. Saltanat kaldırılırken halifelik kurumu saklı tutulmuştu. Cumhuriyet karşıtları, halifelik makamını siyasal yetkilerle donatarak eskiye dönüşü hedefliyorlardı. Ulusal egemenlik ilkesi din kullanılarak boğulmak isteniyordu.
Oysa halifelik makamının ne dinî ne de siyasi bakımdan bir önemi kalmıştı. Tarihî bir hatıra olmaktan öte bir anlamı kalmayan halifeliğin çağdaş ve laik bir düzene kavuşmak adına yapılacak inkılapların önünde engel olmaması gerekiyordu.
Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini tehlikeye atmamak için halifelik 3 Mart 1924 tarihinde
kaldırıldı.” (Ozankaya, 1997: 338)

Halifeliğin Kaldırılma Gerekçeleri

  1. Halifeliğin, demokrasiyi engellemesi
  2. Ulusal egemenlik ilkesi din kullanılarak boğulmak istenmesi.
  3. Halifeliğin, yapılacak inkılapların önünde engel olması
  4. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini tehlikeye atması.

Toplum ve Devlet Hayatında Yaşanan Değişim

  1. Din ve devlet işleri birbirinden ayrılmıştır. (Laiklik İlkesi)
  2. Cumhuriyet’in ilanı ile “Egemenliğin kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesi kabul edilmiştir.
  3. Bir çok inkılap yapılmıştır.
  4. Halifelik  3 Mart 1924 tarihinde kaldırılmıştır. ( 1 )

İLAVE BİLGİ NOTU

Halifelik Cumhuriyet’in ilanından memnun olmayanların siyasal emellerine alet olabilecek birtehlike taşıması bakımından zararlıydı.

3 Mart 1924’te çıkartılan yasayla halifelik kaldırıldı. Osmanoğulları soyundan olan kişilerin yurt dışına çıkartılmasına karar verildi. Bu
kararla Osmanoğulları soyundan olma durumunun suistimal edilmesi önlenmiş oldu. Halifeliğin kaldırılmasıyla Cumhuriyet’in çağdaş ve laik bir yapıya kavuşmasının önündeki en büyük engel ortadan kaldırıldı. Halifeliğin kaldırılması çağdaş Türkiye’de egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu vurgulanmış. Bu durumu engelleyecek etmenler ortadan kaldırılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir