8. sınıf İnkılap Tarihi kitabı TÜM SAYFALARIN Cevapları MEB

Ramazan geldiğinde çevrenizde ne gibi değişiklikler gözlemlersiniz?

8. sınıf İnkılap Tarihi kitabı TÜM SAYFALARIN Cevapları MEB. 8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı MEB Yayınları kitabının cevaplarını sayfalarına göre aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.   sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,

111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 cevaplarını aşağıdaki linklerden okuyabilirsiniz.

8. sınıf İnkılap Tarihi kitabı TÜM SAYFALARIN Cevapları MEB.

SAYFA 68 CEVAPLARI

Tarihçiler, Sevr Antlaşması’nı “ölü doğmuş antlaşma” olarak nitelendirmişlerdir. Sizce bunun sebebi ne olabilir?

Boğazların uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmesi ne anlama gelmektedir?

SAYFA 70, 71, 72 CEVAPLARI

8. sınıf İnkılap Tarihi sayfa 70, 71 ,72 Ölçme ve Değerlendirme Soruları Cevapları MEB

SAYFA 75 CEVAPLARI

Aşağıda verilen kelime ve kelime gruplarının sözlük anlamını ilgili bölümlere yazınız.

Millî Mücadele’deki yaşanmış hikâyeleri araştırarak sınıfta paylaşınız.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan barış antlaşmalarından günümüzde geçerliliğini koruyan antlaşma hangisidir?

3. “Millî seferberlik” ne demektir?
4. Mustafa Kemal’e hangi olaydan sonra “gazi” unvanı verilmiştir?
5. Millî Mücadele yıllarını konu alan romanlar hangileridir?
6. Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarının belirlenmesinde geçerli olan antlaşmalar hangileridir?

SAYFA 77 CEVAPLARI

Doğu Cephesi’nde elde edilen zaferin kazanımları neler olmuştur?

2. Gümrü Antlaşması’nın önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

SAYFA 78 CEVAPLARI

1. I. ve II. olayda Maraş halkı hangi duygularla hareket etmiştir?
2. Fransızlar kaledeki Türk bayrağını indirerek neyi amaçlamışlardır?
3. Maraş halkının başarılı olmasını ve Fransızları şehirden atmalarını neyle açıklayabiliriz?

SAYFA 79 CEVAPLARI

1. Onikiler, Urfa halkını nasıl tanımlamaktadır?
2. Onikiler, kimi temsil etmektedirler?
3. Onikiler, Fransızların kötü niyetini anladıktan sonra ne yapmışlardır?

SAYFA 80 CEVAPLARI

Şahin Bey Türklerin hangi özelliklerine vurgu yapmıştır?

Daha direniş devam ederken BMM’nin Antep şehrine “Gazi” unvanını vermesinin amacı ne olabilir? T

SAYFA 81 CEVAPLARI

İşgalden sonra İzmir’e Yunanistan’dan gemilerle Rum göçmenler taşınmıştır. Yunanlar İzmir’e Rum göçmen taşımakla neyi amaçlamışlardır?

Temsil Heyetinin resmî görevlere atama yapması neyin göstergesidir?

SAYFA 82 CEVAPLARI

I. İnönü Muharebesi’nden sonra orduya katılanların sayısı önemli oranda artmıştır. Bunun nedeni sizce ne olabilir?

Mustafa Kemal’in yukarıdaki ifadelerinden hareketle I. İnönü Muharebesi’nin önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

SAYFA 83 CEVAPLARI

1. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda en fazla hangi kuruma yetki verilmiştir? Niçin?
2. Hangi maddelerden “güçler birliği” ilkesinin uygulandığı anlaşılmaktadır?

SAYFA 85 CEVAPLARI

1. İtilaf Devletleri TBMM’yi davet etmekten niçin kaçınmışlardır?
2. İtilaf Devletleri bir ülkeden iki farklı grup çağırarak neyi amaçlamışlardır?
3. TBMM’nin konferansa katılmasındaki amaçları neler olabilir?

Kendinizi Londra Konferansı’nda İtilaf Devletleri üyelerine bir konuşma yapacak TBMM temsilcisi olarak hayal edin. Konuşma metninizi aşağıdaki boşluğa yazın.

SAYFA 86 CEVAPLARI

1. Antlaşmada bahsi geçen “zorla kabul ettirilmek istenen antlaşma” hangisidir?

2. İtilaf Devletlerini en fazla rahatsız etmesi beklenen antlaşma maddesi hangisidir?

SAYFA 87 CEVAPLARI

1. Mustafa Kemal’in “işgal altındaki talihsiz topraklarımız” dediği yerler nerelerdir?

2. Mustafa Kemal “makûs talih” sözüyle neyi anlatmak istemiş olabilir?

SAYFA 88 CEVAPLARI

Yunan Kralı Konstantin saldırı öncesinde İzmir’e gelmiş ve kendisiyle görüşmek isteyen gazetecilere Ankara’da randevu vermiştir. Bu davranışıyla Yunan Kralı hangi mesajı vermek istemiş olabilir?

CEVAP: savaşı kesin kazanacaklarını anlatmak için Ankara’da randevu vermiştir.

1. Mustafa Kemal geri çekilişin amacını nasıl açıklamaktadır?

2. Mustafa Kemal, ordumuzun geri çekilmesinin hangi olumsuz durumu doğurabileceğini düşünmektedir?

3. Mustafa Kemal, doğabilecek olumsuzlukların nasıl ortadan kaldırılabileceğini düşünmektedir?

SAYFA 90 CEVAPLARI

Bu bunalımlı günlerde dahi geleceğin Türkiye’sini planlamak üzere çalışmalar yapmasından Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliklerini çıkarabilirsiniz?

SAYFA 91 CEVAPLARI

Aşağıdaki 1,2,3,4,5 numaraları soruların cevaplarını yandaki linkten okuyabilirsiniz. Aşağıda Tekalif-i Millîye Emirlerinin uygulanışını gösteren temsilî resim verilmiştir. Resimden hareketle soruları cevaplayınız.

1. Resim bir anda canlansa hangi sesleri duyardınız?
2. Resimden düşmanın Ankara sınırına dayandığını çıkarabilir misiniz?
3. Resimde millî ve manevi değerler nasıl birleştirilmiştir?
4. Resimde neden kadın ve çocuklar çoğunluktadır?
5. Resimdeki insanları harekete geçiren duygular sizce nelerdir?

SAYFA 92 CEVAPLARI

Sakarya’daki savunma başarısız olsaydı neler olurdu?

SAYFA 96 CEVAPLARI

Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanmasında Mustafa Kemal Paşa’nın hangi çalışmaları ve kişilik özellikleri etkili olmuştur?

SAYFA 97 CEVAPLARI

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın Millî Mücadele açısından kazanımları nelerdir?

SAYFA 99-100 CEVAPLARI

Sınıfta çalışma grupları oluşturup kitabımızın 100. sayfasında verilen Lozan Antlaşması maddelerini inceleyiniz. Kitabımızın 68. sayfasında yer alan Sevr Antlaşması maddelerinden Lozan Antlaşması maddelerine içerik olarak örtüşen maddeleri tabloda boş bırakılan ilgili bölümlere yazınız.
1. Lozan Antlaşması’nın Sevr Antlaşması’na göre kazanım sağlayan maddelerini tespit ediniz. Tespit
ettiğiniz maddelerin yanındaki kutucuklara (X) işareti koyunuz.
2. Son olarak tablonun altındaki soruları cevaplayınız.

Yukarıdaki sorunun cevabını aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz. 8. sınıf İnkılap Tarihi kitabı Sayfa 100 cevapları MEB

a. Hangi maddeler Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını kazanmasına katkı sağlamıştır?

b. Hangi madde ile Yunanistan savaş suçu işlediğini kabul etmiştir?

SAYFA 102, 103, 104 CEVAPLARI

8. sınıf İnkılap Tarihi kitabı sayfa 102, 103, 104 cevapları MEB

SAYFA107 CEVAPLARI

AŞAĞIDAKİ SORULARIN CEVAPLARINI LİNKTEN OKUYABİLİRSİNİZ.

8. SINIF İNKILAP TARİHİ MEB SAYFA 107 CEVAPLAR

1. Atatürk, cumhuriyetin Türk milletinin karakter ve geleneklerine en uygun yönetim biçimi olduğu düşüncesindedir. Bu düşüncesinin dayanakları nelerdir?
2. Halifelik kurumunun “laik devlet” anlayışıyla uyuşması mümkün müdür?
3. Medeni Kanun ile kadınlar hangi hakları elde etmişlerdir? Araştırınız.
4. Atatürk Dönemi’nde devlet tarafından kurulan işletmeler hakkında araştırma yapınız.
5. Atatürk “çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak” ifadesiyle ne anlatmak istemiştir?

SAYFA 111 CEVAPLARI

Başkent seçilmesi Ankara şehrinin gelişmesini nasıl etkilemiştir?

SAYFA 112 CEVAPLARI

Saltanatın kaldırılması, hangi tartışmaları beraberinde getirmiştir?

1923 yılına kadar Mustafa Kemal’in cumhuriyeti resmen ilan etmemesinin nedeni sizce ne olabilir?

SAYFA 114 CEVAPLARI

1. Osmanlı Devleti’nde farklı hukuk kuralları oluşmasının nedenleri nelerdir?

2. Sizce Osmanlıların, hâkimiyetleri altındaki milletlere dinlerine göre muamelede bulunmasının gerekçesi ne olabilir?

3. Osmanlı hukuk sisteminde kadınlar hangi haklardan mahrumdur?

SAYFA 116 CEVAPLARI

İslamiyet’in kabulünden önce Türkler hangi alfabeleri kullanmışlardır?

SAYFA 121 CEVAPLARI

1. Kurtdereli Mehmet, başarılarının temelini nasıl açıklamaktadır?
2. Atatürk, Kurtdereli Mehmet’in en çok hangi yönünü takdir etmiştir?
3. Atatürk’ün Türk sporcularına tavsiye ettiği meslek ilkesi nedir?

SAYFA 124 CEVAPLAR

Soyadınız olmasaydı sosyal hayatta hangi sorunlar ile karşılaşırdınız?

Kadınlar hangi haklarını Cumhuriyet sayesinde elde etmişlerdir?

SAYFA 125 CEVAPLAR

1935 yılında “Uluslararası Kadınlar Birliği Kongresi” İstanbul’da toplanmıştır. Bu kongre için Türkiye’nin tercih edilmesinin gerekçesi sizce ne olabilir?

SAYFA 127 CEVAPLAR

Aşağıda, Misak-ı İktisadi kararlarının bazıları verilmiştir. Verilen kararlardan hareketle soruları cevaplayınız.

1. Hangi kararlar millî üretimi artırmaya yöneliktir?

2. Hangi kararlar tasarruf bilincini artırmaya yöneliktir?

3. Hangi kararlarda millî ve manevi değerlere vurgu yapılmıştır?

1. Aşar vergisinin kaldırılarak halkın önemli bir ekonomik yükten kurtarılması, Atatürk ilkelerinden en çok hangisiyle ilgilidir?

2. Aşar vergisi dinî kurallara göre belirlenen bir vergiydi. Dinî kurallara dayanan bir uygulamanın sonlandırılması, Atatürk ilkelerinden en çok hangisiyle ilgilidir?

SAYFA 128 CEVAPLAR

Yabancılar tarafından işletilen tesislerin, parası ödenerek satın alınması Atatürk ilkelerinden en çok hangisiyle ilgilidir?

Kabotaj Kanunu ile Türk kara sularında gemi işletme hakkının yabancılardan alınarak Türk gemicilerine verilmesi, Atatürk ilkelerinden en çok hangisiyle ilgilidir?

SAYFA 130 CEVAPLAR

Nutuk’ta bilgi bulabileceğiniz ve bulamayacağınız Atatürk Dönemi’ne ait üçer olay ismi yazınız.

Nutuk’un dünyadaki birçok dile çevrilmesi ve defalarca basılması neyin göstergesidir?

SAYFA 131 CEVAPLAR

1. Atatürk, konuşmasında “ben” yerine “biz” dilini kullanmasının nedeni sizce nedir?
2. Atatürk, niçin yapılan işlerin en büyüğü olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni göstermiştir?
3. Atatürk, medeniyet yolunda ilerleyen Türk milletine rehber olarak neyi göstermektedir?

Atatürk’ün, cumhuriyeti emanet ettiği gençliğe seslendiği “Gençliğe Hitabe” aşağıda verilmiştir.
Metinden hareketle soruları cevaplayınız.

1. Atatürk’e göre, gençlerimizin temel vazifesi nedir?
2. Atatürk niçin gençliği “istikbalin evladı” olarak tanımlamıştır?
3. Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’de üzerinde en fazla durduğu iki temel kavram hangileridir?

Siz de cumhuriyetin korunmasında ve yaşatılmasında bizlere düşen görevleri anlatan bir metin yazarak sınıfta paylaşınız.

Atatürk’ün aşağıda verilen sözlerinin, Atatürk ilke ve inkılaplarını tamamlayan temel esaslardan hangisiyle daha fazla ilgili olduğunu tespit ederek boşluklara yazınız.

1. Saltanatın kaldırılmasına zemin hazırlayan gelişmeler nelerdir?

2. Medeni Kanun’un toplumsal hayata getirdiği yenilikler nelerdir?

3. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesinin önemi nedir? Açıklayınız.

4. Ankara’nın başkent seçilmesinde etkili olan faktörler nelerdir?

5. Kabotaj Kanunu’nun önemi nedir? Açıklayınız.

6. Teşvik-i Sanayi Kanunu niçin çıkarılmıştır?

5. ÜNİTE DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI

1. Demokrasi ile cumhuriyet yönetimi arasında nasıl bir ilişki vardır?
2. Çoğulculuk ilkesi ile çok partili siyasi hayat arasında nasıl bir ilişki vardır?
3. Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan siyasi partiler ve bu partilerin kurucuları hakkında neler biliyorsunuz?
4. Atatürk “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” sözünü hangi olay üzerine söylemiştir?

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 139 Cevaplar

Demokrasi ve demokratik yaşam biçimi bizlere neler kazandırır?

1. Demokrasinin toplumsal yaşam üzerindeki etkisi nelerdir?
2. Bir ülkede çok partili siyasi hayat oluşmamışsa o ülkede demokrasinin hangi ilkesi zayıf kalır?

Aşağıdaki tabloda Millî Mücadele’yi yöneten I. Meclisteki milletvekillerinin mesleki dağılımı verilmiştir. Tablodan hareketle bu Meclise “halk meclisi” denilmesinin nedenlerini tartışınız.

Siz de günümüzdeki milletvekillerinin mesleki dağılımını araştırınız. Elde ettiğiniz verileri tablo haline getirip sınıfta paylaşınız.

Meclisteki bütün milletvekillerinin aynı partiye mensup olmasının demokrasi açısından sakıncaları nelerdir?

1. Cumhuriyet Halk Fırkası ile Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının farklı yönleri nelerdir?

2. Cumhuriyet Halk Fırkası ile Serbest Cumhuriyet Fırkasının benzer yönleri nelerdir?

1. Vatandaşlar Gazi Mustafa Kemal’e gönderdikleri mektuplarda sizce neler yazmışlardır?

2. Gazi Mustafa Kemal kendisine yapılan suikast girişiminin asıl hedefini nasıl açıklamıştır?

1926 yılında yaşadığınızı ve Gazi Mustafa Kemal’e suikast girişiminde bulunulduğunu gazetelerden öğrendiğinizi hayal ediniz. Gazi Mustafa Kemal’e desteğinizi ifade eden bir mektup yazınız ve mektubunuzu sınıfta paylaşınız.

“Kale, içten yıkılır.” atasözü ne anlama gelmektedir? Tartışınız.

Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatmak, milletimizin birliğini ve ülkemizin bütünlüğünü korumak için bireylere düşen görevler nelerdir?

6. ÜNİTE ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

SAYFA 151 CEVAPLAR

1. Osmanlı Devleti’nin dış borçları hangi devletler tarafından, nasıl ödenmiştir? Araştırınız.

2. Mübadele göçmenleri kimlerdir? Araştırınız. Çevrenizde mübadele göçmeni var ise onlarlamülakat yaparak onların göç hikâyelerini sınıfta paylaşınız.

3. Günümüzde Boğazlar’dan savaş, ticaret ve yolcu gemileri hangi kurallar dâhilinde geçmektedir? Araştırınız.

4. Hatay’ın ülkemize katılmasında Atatürk’ün katkısı nedir? Araştırınız.

5. Türkiye, Atatürk Dönemi’nde hangi uluslararası teşkilatlara üye olmuştur? Araştırınız.

sayfa 153 cevaplar

Aşağıda, Türk dış politikasının temel ilkeleri ile Atatürk’ün bu ilkeleri tanımlayan sözleri verilmiştir. Verilen ilkeleri ilgili oldukları sözlerin karşısına yazınız.

Türkiye’nin Lozan Barış Antlaşması’nı imzalaması uluslararası ilişkilerini nasıl etkilemiştir?

SAYFA 155 CEVAPLAR

1. Türkiye, yabancı devletlerin bu isteğini niçin reddetmiştir?

“Tevhid-i Tedrisat Kanunu” ile milli ve bağımsız bir eğitim politikası uygulanmaya başlandı. Fransızların isteği iç işlerimize ve bağımsızlığımıza müdahale olduğu için kabul edilmemiştir.

2. Yabancı devletlerin Türkiye’nin iç işlerine karıştırılmaması, Türk dış politikasının dayandığı temel ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

TAM BAĞIMSIZLIK ilkesi ile ilgilidir.

SAYFA 156 CEVAPLAR

1. Borçlardan en fazla pay hangi ülkeye verilmiştir? Bunun sebebi nedir?

2. 1829 yılında Osmanlı Devleti’nden ayrılmış olmasına rağmen Yunanistan’a niçin borç yüklenmiştir?

SAYFA 157 CEVAPLAR

1. Musul’da halk oylaması yapılmasını öneren Türk heyetinin dayanağı nedir?

2. Musul’da halk oylaması yapılması önerisini, İngiltere niçin reddetmiştir?

 

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları

GÜNCELLEMELER DEVAM EDECEKTİR. 🙂 🙂 🙂 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir