9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

SAYFA 15 TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ VE CEVAPLARI

5. a) Read the speech bubbles. Find two things that are important to each person.

ANSWER:Bob: mobile phone, CD player
Albert: old car, DVD player

Hello, I’m Bob. What’s important in my life? Well, I’ve got a new mobile phone. It’s very important to me. It has got all my friends’ phone numbers in it. What else? Well, I’ve got a great CD player. It’s also important to me. I haven’t got lots of CDs, but my friend, Ted is a musician and he’s got hundreds!

Hi, I’m Albert. What things are important to me? Well, I’ve got a very old car. It’s not fast, but it’s important to my wife and me. My wife, Lucy hasn’t got a car. We’ve got a very old DVD player. It’s very important to us. We’ve got hundreds of DVDs. We like old films. The problem is, we haven’t got a very good TV!

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5. a) Konuşma balonlarını okuyun. Her insan için önemli olan iki şeyi bulun.

CEVAP:Bob: cep telefonu, CD çalar
Albert: eski araba, DVD oynatıcı

Merhaba, ben Bob. Hayatımda önemli olan ne? Neyse, yeni bir cep telefonum var. Bu benim için çok önemli. İçinde tüm arkadaşlarımın telefon numaraları var. Başka ne? Harika bir CD çalarım var. Benim için de önemli. Çok fazla CD’m yok ama arkadaşım Ted bir müzisyen ve yüzlerce CD’si var!

Merhaba, ben Albert. Benim için önemli olan şeyler nelerdir? Aslında çok eski bir arabam var. Hızlı değil ama eşim ve benim için önemli. Eşim Lucy’nin arabası yok. Çok eski bir DVD oynatıcımız var. Bu bizim için çok önemli. Yüzlerce DVD’miz var. Eski filmleri seviyoruz. Sorun şu ki, çok iyi bir televizyonumuz yok!


b) Read the speech bubbles again and mark the sentences T(true) or F(false).
ANSWER:
F – F – T – F – T – T

Bob’s friend Ted is a basketball player.
Bob’s mobile phone is very old.
Bob hasn’t got lots of CDs.
Albert has got a new car.
Lucy is Albert’s wife.
Albert and Lucy haven’t got a very good TV

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

b) Konuşma balonlarını tekrar okuyun ve T(doğru) veya F(yanlış) cümlelerini işaretleyin.
CEVAP:
F – F – T – F – T – T

Bob’un arkadaşı Ted bir basketbol oyuncusudur.
Bob’un cep telefonu çok eski.
Bob’un çok fazla CD’si yok.
Albert’in yeni bir arabası var.
Lucy, Albert’in karısıdır.
Albert ve Lucy’nin pek iyi bir televizyonu yok


c) Work in pairs. Ask and answer questions about your rooms as in the examples below.

What have you got in your room?
Is your room big / small / tidy / messy?
I have got a bed in my room, but I haven’t got a DVD player.
It’s small and tidy.

d) Think of two things in your room that are important to you. Compare ideas in groups.

Pronunciation
Listen and circle the word you hear in each sentence.
ANSWER:
1. I’m
2. You are
3. He is
4. It’s
5. I’m
6. You are not
7. He isn’t
8. We aren’t

1. I am / I’m from England.
2. You’re / are a student.
3. He’s / is at home.
4. It’s / is rainy today
5. I am not / I’m not from Germany.
6. You aren’t / are not a doctor.
7. He isn’t / is not at school.
8. We aren’t / are not at the stadium.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

b) Konuşma balonlarını tekrar okuyun ve T(doğru) veya F(yanlış) cümlelerini işaretleyin.
CEVAP:
F – F – T – F – T – T

Bob’un arkadaşı Ted bir basketbol oyuncusudur.
Bob’un cep telefonu çok eski.
Bob’un çok fazla CD’si yok.
Albert’in yeni bir arabası var.
Lucy, Albert’in karısıdır.
Albert ve Lucy’nin pek iyi bir televizyonu yok

c) Çiftler halinde çalışın. Aşağıdaki örneklerdeki gibi odalarınızla ilgili sorular sorun ve cevaplayın.

Odanda ne var?
Odanız büyük / küçük / düzenli / dağınık mı?
Odamda bir yatağım var ama DVD oynatıcım yok.
Küçük ve düzenli.

d) Odanızda sizin için önemli olan iki şeyi düşünün. Fikirleri gruplar halinde karşılaştırın.

Telaffuz
Dinleyin ve her cümlede duyduğunuz kelimeyi daire içine alın.
CEVAP:
1. ben
2. Sen
3. O
4. Bu
5. ben
6. Sen değilsin
7. O değil
8. Biz değiliz

1. Ben İngiltereliyim/İngiltereliyim.
2. Öğrencisiniz/öğrencisiniz.
3. O / evde.
4. Bugün hava yağmurlu
5. Ben Almanya’dan değilim / değilim.
6. Siz doktor değilsiniz / değilsiniz.
7. Okulda değil / değil.
8. Stadyumda değiliz / değiliz.

Diğer sayfaların cevapları 9. sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir