EVİMİZDEKİ KÜTÜPHANE Metni Cevapları-4. Sınıf Türkçe Kitabı

EVİMİZDEKİ KÜTÜPHANE Metni Cevapları-4. Sınıf Türkçe Kitabı

EVİMİZDEKİ KÜTÜPHANE Metni Cevapları-4. Sınıf Türkçe Kitabı

METNE HAZIRLIK
1. Kütüphanede bulunduğunuz zaman neler hissediyorsunuz? Arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Büyük bir sihir ve macera ülkesinde olduğumu hissediyorum. Mutlu oluyor ve heyecanlanıyorum.

2. Sınıf kitaplığınız hakkında bilgi veriniz. Sınıf kitaplığında yapılmasını istediğiniz değişiklikleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Sınıf kitaplığımızda çeşitli hikaye ve romanlar var.
Daha farklı kitaplar alınabilir. Diğer sınıf ile kardeş kütüphane uygulaması yapılabilir.

1. ETKİNLİK
a. Metinde geçen kelimelerin ve kelime grubunun anlamını tahmin ediniz. Tahminlerinizi Türkçe Sözlükken kontrol ediniz, Kelimeleri ve kelime grubunu cümle içinde kullanınız.

Cevap:
Düzen:

Tahmin: Belli kuralları olma
Sözcük Anlamı: Belli kural ve ilkelere göre oluşturulmuş durum.
Cümlem: Kitaplığımı hars sırasına göre düzenledim.

Hizmet:

Tahmin: Yardım
Sözcük Anlamı: İnsanların ihtiyaçlarını görmek için iş yapma
Cümlem: Ben misafirlere hizmet ettim.

Kategori:

Tahmin: Sınıflandırma
Sözcük Anlamı: Belli bir kurala göre sınıflandırma
Cümlem: Macera kategorisinde filmler izledim.

b. Öğrendiğiniz kelimeleri ve kelime grubunu anlamlarıyla birlikte “SÖZLÜĞÜM” bölümüne yazınız.

2. ETKİNLİK
Soruları metne göre cevaplayınız.

1. Kütüphanelerin ortamı nasıldır?

Cevap: Binlerce kitap ve yayının belli bir düzen içinde sıralandığı çok raflı kitaplıklar gelir.

2. Evimizde kütüphane oluşturmak için nelere ihtiyacımız vardır?

Cevap: Kitaplara, kitaplığa veya raflara ihtiyacımız vardır.

3. Evimizde oluşturacağımız kütüphanedeki kitapları daha kolay bulabilmek için ne yapılabilir?

Cevap: Kategorilere ayırmalıyız.

3. ETKİNLİK
Metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Cevap:
KONU: Evimizde kütüphane kurmak.
ANA DUYGU: Evde kendi kütüphanemizi kurabiliriz.

4. ETKİNLİK
Duygu, düşünce ve hayallerin etkileyici bir şekilde aktarıldığı yazılara şiir denir.
Şiiri meydana getiren her bir satıra dize (mısra) denir, Şiiri yazan kişiye ise şair denir.
Herhangi bir konuda bilgi vermek, açıklama yapmak ve konuyu öğretmek amacıyla oluşturulan sade ve anlaşılır bir dille yazılan metinlere bilgilendirici metin denir.

Türkçe Konuş ve “Evimizdeki Kütüphane” metinlerini verilen özellikler bakımından karşılaştırarak metne uygun özelliği işaretleyiniz.

Cevap:
Bilgi vermek amacıyla yazılır. (işaetle)
Yazan kişiye şair denir. (boş bırak)
Anlaşılır bir dil kullanılır. (işaretle)
Ana duygu belirgindir, öğretici bir amaçla yazılır. (boş bırak)

5. ETKİNLİK

Noktanın verilen kullanım alanlarına uygun örnek cümleler yazınız.

Cevap:
Kısaltmalarda: Forma İngilizce yerine “İng.” yazdım.
Cümle sonunda: Ödevlerimi bitirdim.
Saat/dakika arasında: Sabah 6.30’da uyandım.
Sıra bildirimlerinde: Yarışmada 2. oldum.

6. ETKİNLİK

a. Verilen kelimelerin zıt anlamlarını bularak numaralı yerlere yazınız.

1.başlangıç
2. bayat
3. boş
4. güney
5.seyrek
6. tekil
7.kalın

b. Bitiş, taze, kuzey, sık kelimelerinin zıt anlamlılarını cümle içinde kullanarak yazım alanına yazınız.

Cevap:
1. Yarışmada başlangıç noktasına bayrak koyduk.
2. Ekmekler bayatladı.
3. Kuşlar güneye doğru uçtu.
4. ağaçlar seyrek ekilmişti.

7. ETKİNLİK

Burak, Ayşe, Kâmil ve Sibel okul kütüphanesine gitmiştir. Kütüphanede raflar harflerle isimlendirilmiş, kitaplar da konularına göre raflara dizilip numaralandırılmıştır. Onlara verilen bilgiler doğrultusunda yardımcı olunuz.

A Rafı: Hikâye ve Romanlar B Rafı: Sosyal Bilgiler C Rafı: Matematik C Rafı: Fen Bilimleri

1, Burak, matematik öğretmeninin araştırma ödevi olarak verdiği “Kesirler” konusuyla ilgili araştırma yapmak istemektedir, ihtiyaç duyduğu kitap hangi harf ve sıradadır?
Cevap: C- RAFI 5. SIRADADIR.

2, Ayşe, Fen Bilimleri dersine destek olması için aldığı “Besinlerimiz” kitabını geri vermek istemektedir, Fakat hangi rafa yerleştireceğini bilmemektedir, Ayşe’nin kitabı bırakacağı raf ve sıra hangisidir?
Cevap: Ç -RAFI 1. SRA

3, Kâmil, macera kitapları okumayı sevmektedir, Ona en uygun kitap hangi harf ve sıradadır?
Cevap: A- RAFI 3. SIRA

4, Sibel, Sosyal Bilgiler dersi sunumu için aldığı “Kültür” adlı kitabı hangi harf ve sıraya yerleştirmelidir?
Cevap: B- RAFI 3. SIRA

8. ETKİNLİK
Verilen yazı stillerini inceleyiniz. Kendi yazı stilinizi kullanarak cümleyi yeniden yazınız.

MERAKLI BİLGİN, HAYDİ ARAŞTIRMAYA
İnternet ortamında güvenilir bilgi kaynaklarına nasıl ulaşılır? Araştırınız.

Cevap: .gov ve -edu uzantılı sitelerdeki bilgilere güvenmeliyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir