9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

Would you like to move to a different neighborhood? Why/Why not?

ANSWER:
I don’t want to move to a different neighborhood. This place is beautiful and I love it.

3. Listen to the recording and fill in the blanks with the following phrases.

ANSWER:
1. bookstore
2. cafe
3. metro station
4. pharmacy

Barney is from the USA. He is in London with Nena now.
Barney : A nice place, Nena.
Nena : My city is big and beautiful. Look, Barney! There is a 1 bookstore between the florist and the butcher on King Street. The flowers are nice and fresh.
Barney : Cool!
Nena : There is a 2. cafe next to the supermarket. It is big.
Barney : Hmm.
Nena : There is a 3. metro station opposite the car park on Pink Street.
Barney : Great, Nena. Where is the clothes shop? I want to buy a sweater.
Nena : Look! It’s near the 4. pharmacy We can go if you want.
Barney : Yes, please. Let’s go there and buy a sweater for me.

Then draw the map of the neighborhood below

4. Describe and compare your neighborhood with Tim’s city in simple sentences.

I like living in my town because it is a neat place and people are friendly. Tim’s city is more crowded and noisier than my town. My town is warmer and cheaper than Tim’s city.

ANSWER:
I love living in my city. Because the winters are not very cold here.
Tim’s city is colder than my city.
My city is a quiet place. But Tim’s city is very crowded.
My city is cheaper than Tim’s city.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Farklı bir mahalleye taşınmak ister misiniz? Neden/Neden olmasın?

Farklı bir mahalleye taşınmak istemiyorum. Burası çok güzel ve burayı seviyorum.

3. Kaydı dinleyin ve boşlukları aşağıdaki ifadelerle doldurun.

CEVAP:
1. kitapçı
2. kafe
3. metro istasyonu
4. eczane

Barney ABD’den. Şu anda Nena ile birlikte Londra’da.
Barney: Güzel bir yer Nena.
Nena: Benim şehrim büyük ve güzel. Bak, Barney! King Caddesi üzerinde çiçekçi ile kasap arasında 1 adet kitapçı bulunmaktadır. Çiçekler güzel ve taze.
Barney: Harika!
Nena : Süpermarketin yanında 2. kafe var. Bu büyük.
Barney: Hımm.
Nena : Pembe Sokak’ta otoparkın karşısında 3. metro istasyonu bulunmaktadır.
Barney: Harika, Nena. Giyim mağazası nerede? Bir kazak satın almak istiyorum.
Nena: Bak! 4. eczaneye yakın istersen gidebiliriz.
Barney: Evet, lütfen. Hadi oraya gidip bana bir kazak alalım.

Daha sonra mahallenin haritasını aşağıya çizin

4. Basit cümlelerle mahallenizi Tim’in şehriyle tanımlayın ve karşılaştırın.

Kasabamda yaşamayı seviyorum çünkü burası temiz bir yer ve insanlar dost canlısı. Tim’in şehri benim kasabamdan daha kalabalık ve gürültülü. Benim kasabam Tim’in şehrinden daha sıcak ve daha ucuz.

CEVAP:
Şehrimde yaşamayı seviyorum. Çünkü burada kışlar çok soğuk geçmiyor.
Tim’in şehri benim şehrimden daha soğuk.
Şehrim sakin bir yer. Ancak Tim’in şehri çok kalabalık.
Benim şehrim Tim’in şehrinden daha ucuz.

Diğer sayfaların cevapları
9. sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir