9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

Are there any hospitals or pharmacies in your neighbourhood?
There is a pharmacy.

5. Read the dialogue and fill in the blanks with the suitable phrases below.

ANSWER:
1. moved in
2. neighborhood
3. pharmacy
4. there
5. For this reason
6. Get well soon

Martin : Hello, Rey. How is it going?
Rey : Not bad. I’m searching the Net.
Martin : Why?
Rey : You know, I’ve just 1.moved in . and I don’t know much about this 2. neighborhood. I am trying to find where the 3. pharmacy is I need to buy some medicine.
Martin : I can take you 4. there
Rey : Oh, thank you.
Martin : What’s the matter with you?
Rey : I have the flu. The weather here is a bit colder. 5. For this reason, I am sick.
Martin : 6 Get well soon, Rey. Let’s go to the pharmacy.
Rey : OK, Martin.

TRACK 15.
Listen to the recording and check your answers.
Work in pairs. Act out the dialogue with your partner.

TRACK. 16
a) Listen and try to hear the difference between / I / and / i: / sounds.

TRACK .17.
ANSWER:
1.b 2.a 3.b 4.b 5.b 6.a 7.a 8.b 9.a 10.b

1) a. bit b. beat
2) a. dip b. deep
3) a. hit b. heat
4) a. pitch b. peach
5) a. slip b. sleep
6) a. chip b. cheap
7) a. it b. eat
8) a. sit b. seat
9) a. live b. leave
10) a. ship b. sheep

b) Listen and circle the sounds you hear.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Mahallenizde hastane veya eczane var mı?
Bir eczane var.

5. Diyaloğu okuyun ve boşlukları aşağıdaki uygun ifadelerle doldurun.

CEVAP:
1. taşındı
2. mahalle
3. eczane
4. orada
5. Bu nedenle
6. Yakında iyileşin

Martin: Merhaba Rey. Nasıl gidiyor?
Rey: Fena değil. Net’te arıyorum.
Martin: Neden?
Rey: Biliyor musun, buraya daha yeni taşındım. ve bu 2. mahalle hakkında pek bir şey bilmiyorum. 3. eczanenin nerede olduğunu bulmaya çalışıyorum, biraz ilaç almam gerekiyor.
Martin: Seni oraya götürebilirim 4.
Rey: Ah, teşekkür ederim.
Martin: Senin derdin ne?
Rey: Grip oldum. Burada hava biraz daha soğuk. 5. Bu nedenle hastayım.
Martin: 6 Geçmiş olsun Rey. Hadi eczaneye gidelim.
Rey: Tamam, Martin.

PARÇA 15.
Kaydı dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.
Çiftler halinde çalışın. Partnerinizle diyaloğu canlandırın.

İZLEMEK. 16
a) / I / ve / i: / sesleri arasındaki farkı dinleyin ve duymaya çalışın.

PARÇA .17.
CEVAP:
1.b 2.a 3.b 4.b 5.b 6.a 7.a 8.b 9.a 10.b

1 A. biraz b. vurmak
2) a. daldırma b. derin
3 A. b’ye çarptı. sıcaklık
4) a. adım b. şeftali
5) a. kayma b. uyumak
6) a. çip b. ucuz
7) a. o b. yemek yemek
8) a. otur b. koltuk
9) a. canlı b. ayrılmak
10 A. gemi b. koyun

b) Duyduğunuz sesleri dinleyin ve daire içine alın.

Diğer sayfaların cevapları
9. sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir