9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

3D FREE TIME

? What do you like doing in your free time?
In my spare time, I watch movies and play computer games.

1. Tick (✓) the phrases you like doing with your friends.

go to the movies (✓)
eat out
study together
go to the concerts
drink something at a cafe
do marbling play
Computer games (✓)
watch movies at home (✓)
go to an art exhibition
write a blog

Then share them with your classmates.

e.g. I like going to the movies.

2. Match the pictures with the phrases. What do they like doing? There is one extra phrase.
ANSWER:
1. d 2. g 3.f 4. b 5. a 6. c

a. playing computer games
b. doing marbling
c. playing soccer
d. studying together
e. playing tennis
f. playing chess
g. drinking something at a cafe

Then share them with your classmates.

e.g. The people in picture 1 like studying together.

ANSWER:
The people in picture 2 like drinking coffee together.
The boy in picture 3 likes playing chess.
The child in picture 4 likes playing marbing.
The child in picture 5 likes playing computer games.
The children in picture 6 love playing football.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3D SERBEST ZAMAN

?Boş zamanlarınızda ne yapmaktan hoşlanırsınız?
Boş zamanlarımda film izliyorum ve bilgisayar oyunları oynuyorum.

1. Arkadaşlarınızla yapmaktan hoşlandığınız cümleleri (✓) işaretleyin.

sinemaya gitmek (✓)
dışarıda yemek
birlikte çalışmak
konserlere gitmek
bir kafede bir şeyler içmek
ebru oyna
Bilgisayar oyunları (✓)
evde film izlemek (✓)
bir sanat sergisine gitmek
blog yaz

Daha sonra bunları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

Örneğin. Sinemaya gitmekten hoşlanıyorum.

2. Resimleri ifadelerle eşleştirin. Ne yapmayı severler? Fazladan bir ifade daha var.
CEVAP:
1. d 2. g 3.f 4. b 5. a 6. c

A. Bilgisayar oyunları oynamak
B. ebru yapmak
C. Futbol oynamak
D. birlikte çalışmak
e. Tenis oynamak
F. Satranç oynamak
G. kafede bir şeyler içmek

Daha sonra bunları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

Örneğin. Resim 1’deki insanlar birlikte çalışmayı seviyorlar.
Resim 2’deki insanlar birlikte kahve içmeyi seviyorlar.
Resim 3’teki çocuk satranç oynamayı seviyor.
Resim 4’teki çocuk ebru oynamayı seviyor.
Resim 5’teki çocuk bilgisayar oyunu oynamayı seviyor.
Resim 6’daki çocuklar futbol oynamayı çok seviyorlar.

Diğer sayfaların cevapları
9. sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir