9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

Everyday English

3. Listen to the recording and fill in the blanks with the phrases below.

ANSWERS:
1. what time
2. what’s
3. the time
4. o’clock
5. half past
6. a quarter past
7. quarter to
8. past
9. to

1. What time is it?
2. What’s the time?
3. Do you have the time?
4. (8.00) It’s eight o’clock.
5. (8.30) It’s half past eight.
6. (8.15) It’s(a) a quarter past eight.
7. (8.45) It’s (a) quarter to nine.
8. (8.10) It’s ten past eight.
9. (8.50) It’s ten to nine.

4. Match the clocks with the sentences. There is one extra sentence.
ANSWERS:
1. d
2. c
3. a
4. f
5. g
6. b

a. It is half past one.
b. It is ten past six.
c. It is a quarter past ten.
d. It is five o’clock.
e. It is ten to six.
f. It is a quarter to eleven.
g. It is twenty to two.

5. Read the dialogue and fill in the blanks with the suitable phrases below.
ANSWERS:
1. wake up
2. can you tell
3. sleeping
4. you know
5. horror film
6. I couldn’t

sleeping, can you tell, horror film, wake up, you know, I couldn’t

Mother : Oh, Tina. Are you still sleeping? wake up, please. It’s nearly noon.
Tina : Oh, no can you tell the time, mum?
Mother : It’s 11.20 and you are still sleeping.
Tina : Mum you know I like getting up early but I watched a horror film last night. I went to bed late. So I couldn’t wake up early.
Mother : Tina, you have an English lesson at 2.30 in the afternoon. Be guick.
Tina : OK, mum.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

günlük ingilizce

3. Kaydı dinleyin ve aşağıdaki ifadelerle boşlukları doldurun.

YANITLAR:
1. saat kaçta
2. ne
3. zaman
saat 4
5. yarım
6. Çeyrek geçiyor
7. çeyreğe kadar
8. geçmiş
9. ila

1. Saat kaç?
2. Saat kaç?
3. Zamanınız var mı?
4. (8.00) Saat sekiz.
5. (8.30) Saat sekiz buçuk.
6. (8.15) Saat(a) sekizi çeyrek geçiyor.
7. (8.45) Saat (a) dokuza çeyrek var.
8. (8.10) Saat sekizi on geçiyor.
9. (8.50) Dokuza on var.

4. Saatleri cümlelerle eşleştirin. Fazladan bir cümle daha var.
YANITLAR:
1. gün
2.c
3 A
4. f
5.g
6.b

A. Saat bir buçuk.
B. Saat altıyı on geçiyor.
C. Saat onu çeyrek geçiyor.
D. Saat beş.
e. Saat altıya on var.
F. Saat on bire çeyrek var.
G. Saat ikiye yirmi var.

5. Diyaloğu okuyun ve boşlukları aşağıdaki uygun ifadelerle doldurun.
YANITLAR:
1. uyan
2. söyleyebilir misin
3. uyuyor
4. biliyorsun
5. korku filmi
6. Yapamadım

uyuyorum, anlatabiliyor musun, korku filmi, uyan, biliyorsun, yapamadım

Anne: Ah, Tina. Hala uyuyor musun? uyan lütfen. Neredeyse öğlen oldu.
Tina: Oh, hayır saati söyleyebilir misin anne?
Anne: Saat 11.20 ve sen hâlâ uyuyorsun.
Tina: Anne biliyorsun erken kalkmayı seviyorum ama dün gece bir korku filmi izledim. Geç yattım. Bu yüzden erken kalkamadım.
Anne : Tina, öğleden sonra 2.30’da İngilizce dersin var. Hızlı ol.
Tina: Tamam anne.

Kaydı dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin

Diğer sayfaların cevapları
9. sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir