9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 63 Türkçe Çevirisi ve Cevapları Pasifik Yayınları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 63 9. sınıf İngilizce ders kitabı Pasifik Yayınları  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 5. ünite Sayfa 63 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 63

SAYFA 63 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Okay listen! For me, Edis is the winner! Let me tell you why: First of all, he speaks English and French very well. I agree that he is not arrogant. He shows real love to all his fans. I find his songs unique. They are different. He is also good-looking, cool and entertaining. These characteristics make him the most popular singer.

10. Read the texts again and match the definitions with the words in bold.

1. A person who likes to “give” to help others: generous
2. A person who thinks that she/he is superior to the others: arrogant
3. Handsome or beautiful: good-looking
4. The only one or the single example: unique

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Tamam dinle! Benim için kazanan Edis! Nedenini söyleyeyim: Her şeyden önce çok iyi İngilizce ve Fransızca biliyor. Kibirli olmadığına katılıyorum. Tüm hayranlarına gerçek sevgisini gösteriyor. Şarkılarını eşsiz buluyorum. Onlar farklı. Ayrıca yakışıklı, havalı ve eğlenceli biri. Bu özellikleri onu en popüler şarkıcı yapıyor.

10. Metinleri tekrar okuyunuz ve koyu yazılan kelimelerle tanımları eşleştiriniz.

1. Başkalarına yardım etmek için “vermeyi” seven kişi: cömert
2. Kendini diğerlerinden üstün sanan: kibirli
3. Yakışıklı veya güzel: yakışıklı
4. Tek veya tek örnek: benzersiz


11. Answer the questions.

1. Why does Zeynep think Bengü is hard-working?
2. Why does Merve think Edis is talented?
3. Why does Benjamin think Edis is the most popular singer?

Answer Key
1. Because she has got more singles and more videos than Edis.
2. Because he is a song writer and his songs are original.
3. Because he knows English and French. He is good-looking, cool and entertaining. He also shows
real love to all his fans.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

10. Metinleri tekrar okuyunuz ve koyu yazılan kelimelerle tanımları eşleştiriniz.

1. Başkalarına yardım etmek için “vermeyi” seven kişi: cömert
2. Kendini diğerlerinden üstün sanan: kibirli
3. Yakışıklı veya güzel: yakışıklı
4. Tek veya tek örnek: benzersiz

11. Soruları cevaplayın.

1. Zeynep neden Bengü’nün çalışkan olduğunu düşünüyor?
2. Merve neden Edis’i yetenekli buluyor?
3. Benjamin neden Edis’in en popüler şarkıcı olduğunu düşünüyor?

Cevap anahtarı
1. Çünkü Edis’ten daha çok single’ı ve videosu var.
2. Çünkü o bir şarkı sözü yazarıdır ve şarkıları özgündür.
3. İngilizce ve Fransızca bildiği için. Yakışıklı, havalı ve eğlenceli biri. O da gösterir
tüm hayranlarına gerçek sevgiler.


Idiom Time

Celeb: a celebrity
man of his word / woman of her word:
A man / woman who tells the truth and keeps promises
Wow!!! There are celebs all over the
place. I must take their photographs.
If Gary said he’ll be there at 6:00, you can count on him. He’s a man of his word.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Deyim Zamanı

Celeb: bir ünlü
sözünün adamı / sözünün kadını:
Doğruyu söyleyen ve verdiği sözü tutan erkek/kadın
Vay!!! her yerde ünlüler var
yer. Fotoğraflarını çekmeliyim.
Gary saat 6’da orada olacağını söylediyse ona güvenebilirsin. O sözünün eridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir