9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 79 MEB

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 79 9. sınıf İngilizce ders kitabı MEB  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 6. ünite Sayfa 79 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 79

SAYFA 79 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Birthday TREATS
Celebrating birthdays is an important tradition all over the world. In many countries, people enjoy blowing out the candles while they are making wishes. But every culture has different traditions to celebrate their birthdays. Here are some around the world.

Australia- In Australia, children eat Fairy Bread on their birthdays. This is a popular snack. There is butter and small sugar sprinkles on the slices of white bread.
England- Children like drinking squash at birthday parties. It’s a type of fruit juice. Some families enjoy putting objects into the birthday cake. If the birthday person f nds a gold coin, it symbolizes wealth in the coming year.
Mexico- Mexican kids have great fun at birthday parties. They fill a pinata with candies. Kids close their eyes and try to hit it with a stick until it opens and the candies spill everywhere.
China- They usually celebrate their birthdays with their families. The birthday boy or girl eats a bowl of long noodles.
They do not bite the noodles slowly, but slurp as soon as possible. Slurping noodles symbolizes a long life.
Canada- The birthday child greases their nose with butter for good luck. They believe that the greasy nose will protect the birthday child from bad luck.
Jamaica- Family members or friends throw f our at the birthday person to express their good wishes. Sometimes they wet the skin first, just to make sure the flour sticks and becomes more diff cult to remove!

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Doğum Günü  Davranışları
Doğum günlerini kutlamak tüm dünyada önemli bir gelenektir. Birçok ülkede, insanlar dileklerini verirken mumları üflemekten zevk alırlar. Ancak her kültürün doğum günlerini kutlamak için farklı gelenekleri vardır. İşte dünyanın dört bir yanında.

Avustralya- Avustralya’da çocuklar doğum günlerinde Peri Ekmeği yiyorlar. Bu popüler bir atıştırmalık. Beyaz ekmek dilimlerinde tereyağı ve küçük şeker serpintileri var.
İngiltere- Çocuklar doğum günü partilerinde kabak içmeyi sever. Bir çeşit meyve suyu. Bazı aileler doğum günü pastasına nesne koymaktan hoşlanırlar. Doğum günü olan kişi bir altın madeni para bulursa, önümüzdeki yıl servet sembolize eder.
Meksika-Meksikalı çocuklar doğum günü partilerinde çok eğlenirler. Bir pinatayı şekerlerle doldururlar. Çocuklar gözlerini kapatır ve açılana ve şekerler her yere dökülene kadar bir sopayla vurmaya çalışırlar.
Çin – Genellikle doğum günlerini aileleriyle birlikte kutlarlar. Doğum günü erkek ya da kız bir kase uzun erişte yiyor.
Erişteleri yavaşça ısırmazlar, ancak en kısa sürede karıştırırlar. Bulamaç erişte, uzun bir ömrü simgelemektedir.
Kanada- Doğum günü çocuğu iyi şanslar için burnunu tereyağı ile yağlar. Yağlı burnun doğum günü çocuğunu kötü şanstan koruyacağına inanıyorlar.
Jamaika- Aile üyeleri veya arkadaşlar iyi dileklerini ifade etmek için doğum günü kişisine f atın. Bazen unun yapışmasını ve çıkarılması daha zor hale geldiğinden emin olmak için önce cildi ıslatırlar!


A. Read the text and write true (T) or false (F).

1. Fairy Bread is a slice of sweet bread.
2. In England, if your piece of cake has a coin in it, then you’ll be rich.
3. A piñata is a kind of candy.
4. Slurping means eating or drinking with a loud noise.
5. In Canada, on birthdays they believe putting butter on the nose brings bad luck.
6. They throw f our at the birthday person as they get angry with him or her.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

A. Metni okuyun ve true (T) veya false (F) yazın.

1. Peri Ekmek bir dilim tatlı ekmek.
2. İngiltere’de kekinizde bir bozuk para varsa zengin olacaksınız.
3. Piñata bir çeşit şekerdir.
4. Bulamaç, yüksek sesle yeme veya içme anlamına gelir.
5. Kanada’da doğum günlerinde burnuna tereyağı sürmenin kötü şans getirdiğine inanıyorlar.
6. Onlar ona kızarken doğum günü kişiye bizim atmak.


B. Answer the questions.
1. Which tradition above do you like most / least? Why?
2. How do people usually celebrate birthdays in your country?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

B. Soruları cevaplayın.
1. Yukarıdaki hangi geleneği en çok / en az seviyorsunuz? Neden?
2. İnsanlar genellikle ülkenizdeki doğum günlerini nasıl kutlarlar?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir