“Adalet Mülkün Temelidir.” Sözü Sizce Neyi İfade Ediyor?

“Adalet Mülkün Temelidir.” Sözü Sizce Neyi İfade Ediyor?

“Adalet Mülkün Temelidir.” Sözü Sizce Neyi İfade Ediyor? 7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

“Adalet Mülkün Temelidir.” Sözü Sizce Neyi İfade Ediyor?

“Adalet Mülkün Temelidir.” Sözü Sizce Neyi İfade Ediyor? sorusunun cevabını kısaca maddler halinde yazdık.

  1. Bu sözdeki “mülk” kelimesi devlet anlamındadır.
  2. Temel ise bir binanın en önemli parçasıdır. Çünkü binanın geri kalanı bu temel sayesinde ayakta kalır.
  3. Devlet sistemini ayakta durmasının tek şartının adaletle mümkün olacağını belirtmektedir.
  4. Çünkü adaletin olduğu yerde diğer haklarda vardır. Adalet yoksa devleti oluşturan diğer kurum ve haklar düzgün çalışmıyor demektir.
  5. Temeli çürük bir sistemin, yani adaletsiz bir devlet sistemi yıkılır.

İLAVE BİLGİ NOTU

Adalet ise hukukun üstünlüğü sayesinde sağlanır. Hukukun bağımsız olması sayesinde adalet oluşur

Türkiye’de güçler ayrılığı ilkesini hayatageçiren, hukuk devleti ilkesidir. Bu ilke, devlet ve toplum yaşamında hukukun üstünlüğünü
sağlar. Yasama ve yürütme yetkisinde bulunan güç, hukukun üstünlüğü ilkesi gereğince yargıyla sınırlanıp dengelenir.

“Mülk”den maksadın, her tür idari sistemlerin ayakta durmalarının tek şartının adaletle, yani kulların hak ve hukukunu muhafaza etmekle mümkün olabileceği çok beliğ bir şekilde ifade edilmektedir. ( 1 )

MÜLK NEDİR?
“Adalet mülkün temelidir” cümlesinde mülk terimi devlet anlamında kullanılmaktadır. ( 2 )

Devlet kısaca “belli bir toprak parçası üzerinde egemenlik kurmuş, belli bir insan topluluğunun oluşturduğu, kendisini
meydana getiren farklı bir kişiliğe sahip örgütlenme” olarak tanımlanabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir