TBMM Tarafından Kabul Edilen Yasalar Cumhurbaşkanının Onayından Sonra Resmiyet Kazanır. Bunun Nedeni Ne Olabilir?

TBMM Tarafından Kabul Edilen Yasalar Cumhurbaşkanının Onayından Sonra Resmiyet Kazanır. Bunun Nedeni Ne Olabilir?

TBMM Tarafından Kabul Edilen Yasalar Cumhurbaşkanının Onayından Sonra Resmiyet Kazanır. Bunun Nedeni Ne Olabilir? 7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

TBMM Tarafından Kabul Edilen Yasalar Cumhurbaşkanının Onayından Sonra Resmiyet Kazanır. Bunun Nedeni Ne Olabilir?

TBMM Tarafından Kabul Edilen Yasalar Cumhurbaşkanının Onayından Sonra Resmiyet Kazanır. Bunun Nedeni Ne Olabilir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Yürütme yetkisi ve görevi cumhurbaşkanı ile Bakanlar Kuruluna aittir. Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti’nin devletinin başıdır.
  2. Bu yüzden yasalar Cumhurbaşkanının onayından sonra resmiyet kazanır.

İLAVE BİLGİ NOTU

Kanunlar ne zaman yürürlüğe girerler?

  • Bir kanun TBMM tarafından kabul edilmekle kanun adını alır ama henüz bağlayıcı değildir.
  • Kanunun vatandaşlar açısından bağlayıcı olabilmesi için Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanması gerekir.
  • Kanunların Cumhurbaşkanı tarafından 15 gün içinde ya TBMM’ye iade edilmesi ya da yayımlanması gerekir.
  • Cumhurbaşkanı, yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları bir daha görüşülmek üzere bu konuda gösterdiği gerekçe ile birlikte TBMM’ye geri gönderebilir. ( 1 )

Kanunların yapılma süreci üç aşamalıdır: yürütme ve yasama organlarındaki çalışmalar ilk iki aşamayı ve Cumhurbaşkanının yasayı onaylayarak Resmi Gazetede yayımlaması da üçüncü aşamayı oluşturur. ( 2 )

Kanunlar bir ülkenin nasıl hangi kurallara bağlı olarak yönetileceğini belirler.

Kanunlar yasama organı tarafından yapılır. Yürütme organı kanunları uygular. Yargı bu kanunların anayasaya ve Cumhuriyetîn temellerine uygun olup olmadığını denetler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir