Seçimlere Katılmak Niçin Hem Bir Hak Hem Bir Vatandaşlık Görevdir?

Seçimlere Katılmak Niçin Hem Bir Hak Hem Bir Vatandaşlık Görevdir?

Seçimlere Katılmak Niçin Hem Bir Hak Hem Bir Vatandaşlık Görevdir? 7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Seçimlere Katılmak Niçin Hem Bir Hak Hem Bir Vatandaşlık Görevdir?

Seçimlere Katılmak Niçin Hem Bir Hak Hem Bir Vatandaşlık Görevdir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Cumhuriyet yönetiminde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
  2. Her bireyin seçimlere katılmak hakkıdır.
  3. Millet egemenliğini seçtiği milletvekilleri aracılığı ile yerine getirir.
  4. Seçimlere katılarak milletin egemenliğini yerine getirmiş ve sürdürmüş oluruz.
  5. Seçimlere katılmaz isek milletin egemenliği söz konusu olamaz. Cumhuriyet yönetimin aksi bir durum söz konusu olur.
  6. Bu yüzden seçimlere katılmak hem bir hak hemde bir vatandaşlık görevidir.

İLAVE BİLGİ NOTU

Seçim sistemi, (aynı zamanda bir oylama sistemi) kendilerine memuriyet, temsil yetkisi veya bir vekalet verilecek, kanuni şartlara uygun kişilerin, bir kısım veya bütün vatandaşlar tarafından tercih ve tespit edilmesi işlemine dair sistemdir.

  • Yasama yetkisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) nindir ve devredilemez.
  • Yasama organı olan TBMM halk tarafından genel oyla seçilir ve 550 milletvekilinden oluşur.
  • Milletvekilleri milletin temsilcileridir. Millet adına devleti yönetir. ( 2 )

MilletvekiliParlamenter veya Mebus, bir parlamentoda oy verenleri temsil eden kişidir. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir