Aşağıda, Londra Konferansı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bilgilerden hareketle yandaki soruları cevaplandırınız.

Bu yazıda “Aşağıda, Londra Konferansı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bilgilerden hareketle yandaki soruları cevaplandırınız.” konusunu kısaca yazdık.

Aşağıda, Londra Konferansı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bilgilerden hareketle yandaki soruları cevaplandırınız.

1. İtilaf Devletleri TBMM’yi davet etmekten niçin kaçınmışlardır?

TBMM’ni konferansa çağırarak resmen tanımak istemiyorlardı.

2. İtilaf Devletleri bir ülkeden iki farklı grup çağırarak neyi amaçlamışlardır?

Osmanlı Hükümeti ile TBMM arasında anlaşmazlıkların çıkmasını ve istediklerini kabul ettirmek istiyorlardı.

3. TBMM’nin konferansa katılmasındaki amaçları neler olabilir?

  • İtilaf Devletlerine TBMM siyasal bir güç olarak kabul ettirmektir.
  • Misakımillî, İtilaf Devletlerine ve dünya kamuoyuna resmî olarak duyurmak.
  • “Türkler barış istemiyorlar.” şeklinde oluşturulabilecek olumsuz propagandanın önüne geçmek.

İLAVE BİLGİ NOTU

/ondra Konferansı’na katılan TBMM, İtilaf Devletleri’nce hukuksal açıdan tanınmış oldu ve savaş değil, barış yanlısı olduğunu dünya kamuoyuna gösterdi. Aynı zamanda TBMM, uluslararası alanda siyasi etkinliği artırdı. Böylece Türk Kurtuluş Savaşı’nın temel hedefi olan Misak-ı Millî daha geniş kitlelere duyurulmuş oldu.

Londra Konferansı

8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir