Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda en fazla hangi kuruma yetki verilmiştir? Niçin?

Ramazan geldiğinde çevrenizde ne gibi değişiklikler gözlemlersiniz?

Bu yazıda “Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda en fazla hangi kuruma yetki verilmiştir? Niçin?” sorusunun cevabını kısaca cevapladık.

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda en fazla hangi kuruma yetki verilmiştir? Niçin?

BMM (Büyük Millet Meclisi’ne)  en fazla yetkiler verilmiştir.

Çünkü, hem savaşla mücadelenin devam etmesi, hem de antlaşmaların yapılması gereken bir ortamda etkili ve çabuk kararların alınması gerekiyordu. Devlet yönetimi bu maksatla tek elde toplanmıştır.

Ülkenin bütünlüğünü ve etkin mücadelesini ağlamak açısından bu gerekliydi.

Hangi maddelerden “güçler birliği” ilkesinin uygulandığı anlaşılmaktadır?

  • Yasama ve yürütme yetkileri milletin tek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinde toplanır.
  • Büyük Millet Meclisinin başkanı, hükûmetin de başkanıdır. maddelerinden güçler birliği ilkesinin uygulandığı anlaşılmaktadır.

BMM verilen yetkiler şunlardır;

  • Yasama ve yürütme yetkileri milletin tek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinde toplanır.
    Büyük Millet Meclisinin başkanı, hükûmetin de başkanıdır.
  • Dinî hükümlerin yerine getirilmesi; yasaların konması, değiştirilmesi, kaldırılması; antlaşma
    ve barış yapılması ve savaş kararı verilmesi gibi temel haklar Büyük Millet Meclisine aittir.

İLAVE BİLGİ NOTU

1921 Anayasası, ilk Türkiye anayasasının ilkelerini belirleyen; 85 numaralı ve kabul tarihi 20 Kânun-ı Sani 1337 (20 Ocak 1921) olan 23 madde ve bir ayrık maddeden oluşan kısa çerçeve anayasa niteliğinde bir belgedir.

Teşkilat-ı Esasi Kanunu

8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir