Mustafa Kemal’in yukarıdaki ifadelerinden hareketle I. İnönü Muharebesi’nin önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Bu yazıda “Mustafa Kemal’in yukarıdaki ifadelerinden hareketle I. İnönü Muharebesi’nin önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?” sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Mustafa Kemal’in yukarıdaki ifadelerinden hareketle I. İnönü Muharebesi’nin önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

“İnönü Muharebe meydanının gökyüzünde yükselen zafer güneşi, Türk milletinin yüksek fazilet ve maneviyatının tezahürüdür. Birinci İnönü Zaferi, Türk istiklalinin ilk zafer müjdecisi olmuştur.” (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, s. 347)

  • TBMM’nin kurmuş olduğu düzenli ordunun Batı Cephesi’ndeki ilk başarısıdır.
  • TBMM Hükümeti’nin moralinin ve otoritesinin artmasını sağlamıştır
  • Bu zafer, yeni Türk devletinin iç durumunu kuvvetlendirmiş ve dıştaki itibarını arttırmıştır. Bunun sonucunda; Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmıştır.
  • İtilaf Devletleri yeni durumu görüşmek üzere Londra Konferansı’nı düzenlemişler ve TBMM’yi konferansa davet etmişlerdir.

İLAVE BİLGİ NOTU

I. İnönü Muharebesi, 6 Ocak 1921 tarihinde iki koldan taarruza geçen Yunan kuvvetleriyle İnönü mevzilerinde savunmada olan Ankara Hükümeti kuvvetleri arasında yapılan muharebedir.

I. İnönü Muhaberesi

8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir