Aşağıda verilen ilmiye sınıfının görev ve sorumluluklarını ilgili yerlere yazınız.

Bu yazıda “Aşağıda verilen ilmiye sınıfının görev ve sorumluluklarını ilgili yerlere yazınız.” konusunu kısaca yazdık. İlmiye sınıfından olan şeyhülislam, kazasker ve kadıların görev ve sorumluluklarını yazalım.

Aşağıda verilen ilmiye sınıfının görev ve sorumluluklarını ilgili yerlere yazınız.

ŞEYHÜLİSLAM:

 • Divanda alınan kararların İslam dinine uygun olup olmadığı yönünde karar vermek
 • Halktan gelen soruların İslamiyete uygunluğunu değerlendirmek ve cevap vermek

KAZASKER:

 • Divandaki büyük davalara bakar.
 • Kadı ve müderrislerin tayin ve terfi işlerini yaparlardı.
 • Kadıların ataması, denetlenmesi ve terfi işlerinden de sorumluydular.
 • Açılacak medreselerin tespiti, medreselerin müfredatlarının belirlenmesi

KADI:

 • Kazaların başında bulunur devletin şeri ve örfü kanunlarını uygulardı
 • Merkezden gelen emirleri uygulardı
 • Halkın anlaşmazlıklarını bir yargıç olarak çözüme kavuştururdu
 • Devlet görevlilerin bütün uygulamalarını yargı denetiminden geçirirdi.
 • Evlenme, boşanma, vekalet verme, alım satım gibi işlemlerin karara bağlanması
 • Bulunduğu kazada belediye işlemlerini yerine getirmek
 • Ticaret işlerini denetlemek, günlük hayatın sorunsuz bir şekilde yürümesini sağlamak
 • Vergilerin sorunsuzca toplanmasını sağlamak.

10. sınıf Tarih kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları İLKE yayıncılık

İlmiye Sınıfı

Devlet kontrolünde örgütlü bir sınıf olan ve tepesinde Şeyhülislam’ın bulunduğu ilmiyenin başlıca görevleri dini eğitim ve şeriatin doğru bir şekilde uygulanmasıdır.

Şeyhülislam

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir