Atatürk’ün Vatan ve Millet Sevgisi ile İlgili Sözleri

Atatürk’ün Millet Sevgisi ile İlgili Sözleri. Mustafa Kemal Atatürk millet sevgisini her zaman söz ve davranışları ile vurgulamıştır. Atatürk’ün ilkelerinden birisi de milliyetçiliktir. Atatürk’ün millet sevgisi ile ilgili sözlerinden bazılarını kısaca yazdık. Atatürk’ün milletine olan sevgisini belirten, anlatan sözlerinden kısa olanları derledik.

Atatürk’ün Millet Sevgisi ile İlgili Sözleri

 • Ne mutlu Türk’üm diyene !
 • Milletin sevgisi kadar büyük mükafat yoktur.
 • Türk kuvvet ve zekasının yenmediği ve yenemeyeceği güçlük yoktur.
 • Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve yüksek sağduyusu başlıca rehberimiz ve başarı kaynağımız olmuştur.
 • Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez.
 • Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim.
 • Her Türk ferdinin son nefesi, Türk Milletinin nefesinin sönmeyeceğini, onun ebedi olduğunu göstermelidir.
 • Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar.
 • Büyük şeyleri büyük milletler yapar.
 • Bizim başka milletlerden hiç bir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, Yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz.
 • Bu ulusu ben değil içimizdeki ruh, damarımızdaki kan kurtarmıştır.
 • » Büyük devletler kuran ecdadımız, büyük ve şumullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur.
 • Bu memleket tarihte Türktü, halde Türktür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.
 • Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.
 • Türk milleti kahramanlıkta olduğu kadar, istidat ve liyakatte de bütün milletlerden üstündür. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez âbidesidir. Bu eseri meydana getiren bir milletin evlâdı, bir ordunun Başkumandanı olduğumdan daima mesut ve bahtiyarım.
 • Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakar bir halktır.
 • Biz Türkler ruhen demokrat doğmuş bir milletiz.
 • Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
 • Büyük ve tarihi olayları ancak büyük milletler yaşayabilir.
 • Türk’ün haysiyeti, onuru ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür.
 • Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim.
 • Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.
 • Bir millete hizmet eden onun efendisi olur.
 •  Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
 •  Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin sınırı yoktur. İşte parola budur.
 •  Bu millet, tarihini iftiharla doldurmuş bir millettir. Türk milletinin geleceği, bugünkü evlatlarının doğru görüşü, yorulmak bilmez çalışkanlığı ile büyük ve parlak olacaktır.
 • Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir.
 • Milletimizin saf karakteri yetenekle doludur. Ancak bu doğuştan gelen yeteneği geliştirebilecek metodlarla donanmış vatandaşlar lazımdır.
 •  Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.
 •  Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.
 •  Benim hayatta yegane fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.
 •  Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir.
 • Milletimiz davranışlarında ve gayretlerinde sarsılmaz bir bütünlük gösterdiği için başarılı olmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir