“… Bilesiniz ki kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” Ayetini Dinin İnsan Hayatındaki Yeri Ve Önemi Açısından Yorumlayınız.

“… Bilesiniz ki kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” Ayetini Dinin İnsan Hayatındaki Yeri Ve Önemi Açısından Yorumlayınız.

“… Bilesiniz ki kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” Ayetini Dinin İnsan Hayatındaki Yeri Ve Önemi Açısından Yorumlayınız. 9.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 17 cevaplarını okuyabilirsiniz

“… Bilesiniz ki kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” Ayetini Dinin İnsan Hayatındaki Yeri Ve Önemi Açısından Yorumlayınız.

“… Bilesiniz ki kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” Ayetini Dinin İnsan Hayatındaki Yeri Ve Önemi Açısından Yorumlayınız. sorusunun cevaplarını kısaca maddeler halinde yazdık.

  • Dünyanın diğer bütün işleri insanı hayatta gerçek mutluluğa ulaştırmaz. Para, mevki, eğlence hep bir noktadan sonra insanı yalnız bırakır.
  • Din insanın hayatına anlam katar ve yaşaması için motivasyon sağlar.
  • Bu ayette insanın gerçek mutluluğunun Allah’ı anmak, emir ve yasaklarına uymakla mümkün olduğu belirtilmiştir.
  • Dinimiz insanın mutluluğu  ve huzuru için Kur’an-ı Kerim’de emir ve yasaklar koymuştur. İnsan bu tavsiyeleri uyduğunda mutluluğa ulaşır. Dünyanın diğer işleri insanı gerçek huzura kavuşturamaz.
  • Örneğin, içki içmemek, kötülük yapmamak hep insanı huzuru sağlayan davranışlardır.

İLAVE BİLGİ NOTU

“… Bilesiniz ki kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” (Ra’d suresi, 28. ayet.)

Zikretmekten maksadın Kur’an olduğu düşünülebilir. Zira bir önceki âyette inkârcıların kabul etmedikleri şey Kur’an’dı; buna karşılık müminlerin gönüllerini huzura kavuşturan zikir de yine Kur’an’dır. Ayrıca Kur’ân-ı Kerîm’de birçok yerde zikr kelimesi Kur’an’ın adı olarak geçmektedir.

Bununla birlikte zikr masdar olarak “anmak” mânasına gelir; âyette bu mânanın yani dil veya kalp ile Allah’ın anılmasının kastedilmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Allah’ın hidayete erdirdiği kimseler Allah’a ve Kur’an’a gönülden ve samimi olarak inanan, Kur’ân-ı Kerîm’i okumakla ve Allah’ın adını anmakla kalpleri huzur, ruhları sükûnet bulan kimselerdir. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir