Cahit Sıtkı’nın Mektubu Dinleme Metni Oku – 7. Sınıf Türkçe Kitabı (Dörtel)

Cahit Sıtkı’nın Mektubu Dinleme Metni Oku – 7. Sınıf Türkçe Kitabı (Dörtel). /. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan dinleme metninin sözlerini, metnini, yazısını yazdık. Metni okuyarak soruları daha rahat cevaplayabilirsiniz.

Cahit Sıtkı’nın Mektubu Dinleme Metni Oku – 7. Sınıf Türkçe Kitabı (Dörtel)

Birinci tema dinleme metni Cahit sıtkının mektubu

Muhterem babacığım ve şefkatli anneciğim,

Oğlunuzu teselli hususunda gösterdiğiniz özen ileri sürdüğünüz deliller bana anlattı ki yüksek ve asil kalpli anne ve babaya sahip olmak da başlı başına bir saadettir.

Karakterinin hayranı ve beğeneni olduğum aziz ve biricik babacığım nasıl ki gazinin Nutku Türk gençliğine düstur oldu. Sizin de “Benim senden pek büyük ümitlerim vardır bu ümitlerimin boşa çıkmamasına gayret et. Hayatta her şeye gül neşeli ol insan ol.” sözleriniz içimde doğan yeni çocuğa yeni gence hayat alfabesi mücadelede muvaffakiyet, dünyada saadet düsturu olacaktır.

Şefkat ve muhabbeti bana her şeyden çok gerekli sevgili ve şeker anneciğim. Yaşamak bütün ağırlığıyla sırtımı çöktürdüğü anlarda belimi doğrultabilmek yeni bir hamle ile yeni bir dövüşmeye atılabilmek için mektubunuzu okuyacağım. Ondaki cesaret azim ve sebat aşısı benden yeni bir kahraman yaratacaktır.

Siz haldeki saadetten sorumlusanız Ben İstikbaldeki şöhretimiz hazırlamakla meşgulüm para kazanmak Nasıl olsa ekmeğimi çıkarabilirim ne diyorum bir şey yapmak. Ölmez yıkılmaz bir abide yaratmak işte

(01:40) Şair mefkuresi şairlerin açlığı bile ne kadar büyük olduklarına delil değil mi? Hakiki şair ahlaksız değildir faziletin ta kendisidir. Şair kafasında ticaret usulleri para kazanmak için türlü türlü kurnazlıklar yer almaz. Şair edebiyat için çalışan bir çıraktır.

Hoş babacığım. Bir Gün gelecek ki ah Ondan evvel ölmezsem Eğer Oğlunuzun şairliği ile iftihar edeceksiniz. Sizin faziletlerin cesaret ve kahramanlığını sizin de anneciğim hassasiyetinizi inceliğinizi küçük şahsımda topladıktan sonra beni çıkacağım tepeye tırmanmaktan

(02:30) kim engelleyebilir. Bende bu iman olduktan sonra sizler beni destekledik sonra bu muvaffakiyet bana söz verilmiş sayılamaz mı?

Aslan babacığım ümitlerin boşa çıkmayacaktır sizin hakkımdaki ümitlerin benim idealimdeki varlığımın esrarlı laboratuvarında eritmek. İşte hayatta yapacağım ve şüphesiz de muvaffak olacağım.

Müşfik anneciğim oğlunuzun mesut olacağını göreceksiniz. Babacığım hayatta muvaffakiyet yalnız aç kalmamakta değildir asıl muvaffakiyet göçüp gittikten sonra ardında bir eser bırakmaktadır. Bu eseri meydana getirmek için saadeti yasaklanmış saymalı. Benim de çizilmiş bir idealim vardır. Ben her şeyden evvel yaşamış olduğuma delil olmak için bir eser meydana getireceğim. Namımızı memleketimizi ve nihayet namımı yükselteceğim babacığım. Oğlunuzun insan olmasını istemiyor musunuz? Merak etmeyiniz arzunuz yerine gelecektir.

Anneciğim oğlunuzun gülmesini istemiyor musunuz? Gülecek ve bu sefer samimi olarak gülecektir. sevgili ebeveynimle böyle ciddi meseleler üzerinde münakaşa etmek ne tatlı ve eğlenceli hürmetle ve uzun uzun ellerinizi öperim.

Aziz şefkatli emsalsiz anne babacığım.

(Cahit Cahit Sıdkı Tarancı)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir