Daha Önceki Padişahlar Da Kanun Yaptığı Halde I. Süleyman’a Niçin Kanuni Denmiştir?

Bu yazıda “Daha Önceki Padişahlar Da Kanun Yaptığı Halde I. Süleyman’a Niçin Kanuni Denmiştir?” sorusunun cevabını kısaca yazdık. Daha önce hiçbir padişaha Kanuni denmemiştir. I. Süleyman’a Kanuni denmesinin sebebi şudur;

Daha Önceki Padişahlar Da Kanun Yaptığı Halde I. Süleyman’a Niçin Kanuni Denmiştir?

I. Süleyman’a “Kanuni” denmesinin nedeni;

  1. Mevcut kanunlara riayet etmesi
  2. Adalettten hiç taviz vermemesi
  3. Uygulamaya koyduğu kanunlarda hak  ve hukuku gözetmesi
  4. Kanunların uygulanması ve tebaanın haksızlığa düşmemesi için adaletnameler yayınlaması
  5. Kanunları ve adaletli yönetimi sayesinde Hristiyan ülke ve şehirlerinde büyük değişiklikler yaşanmaması I. Süleyman’a “Kanuni” unvanı verilmesini sağlamıştır.

İLAVE BİLGİ NOTU

I. Süleyman

I. Süleyman (6 Kasım 1494, Trabzon – 7 Eylül 1566, Zigetvar), Osmanlı İmparatorluğu’nun onuncu padişahı ve 89. İslam halifesi. Batıda Muhteşem Süleyman,Doğuda ise adaletli yönetimine atfen Kanunî Sultan Süleyman olarak da bilinmektedir. 10.Sınıf Tarih Kitabı Soruları MEB

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir