Eski Çağ devletlerinde köleliğin doğal bir uygulama olarak görülmesinin nedenleri neler olabilir?

Eski Çağ devletlerinde köleliğin doğal bir uygulama olarak görülmesinin nedenleri neler olabilir? sorusunun cevabını kısaca yazdık. kölelik  yüzlerce yıl uygulanmıştır. günümüzde kötü bir davranış olarak algılanan bu durumun çıkmasını ve doğal bir uygulama olarak görülmesinin nedenlerini şöyle açıklayabiliriz.

Eski Çağ devletlerinde köleliğin doğal bir uygulama olarak görülmesinin nedenleri neler olabilir?

  1. Köleliğin temelinde savaş esirlerinin çalıştırılması vardır. Savaş esirlerinin istenildiği gibi kullanılması hakkının savunulması.
  2. Kölelerin normal bir insan olmadıkları düşüncesi
  3. Ekonomik çıkarların  insan gücüne büyük ihtiyaç duyması ve bu durumu sürdürmesi
  4. Bazı  dinlerin köleliği savunması
  5. Toplumsal statü yönünden yüksek kişilerin bu durumdan memnun olmaları varlıklarını devam etmek istemeleri
  6. Bir toplumsal yapının o yapı içinde büyüyenler tarafından genel olarak kabul edilmesi köleliğin doğal bir uygulama ooalrak görülmesinde etkili olmuştur.

Kölelik kurumu belirli toplumsal ve iktisadi ilişkiler sonucu ortaya çıkmış ve ekonominin temeli olarak kabul edilmiş ve bedava ya da çok ucuz bir emek olarak eski çağların ekonomik hayatında işgücü ihtiyacım karşılamıştır.

Kölelik: Kölelik, bir insanın başka birinin malı ve mülkü olması. Başka bir kişinin malı ve mülkü olan kişiye köle, memlûk veya kul; köle sahibine ise efendi veya mevla denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.