Fatih Sultan Mehmet Dönemi’ndeki ilmi faaliyetler nelerdir?

İnsanoğlunun, geçmişte yaşanmış olayları öğrenmek istemesinin nedenleri nelerdir?

Bu yazıda “Fatih Sultan Mehmet Dönemi’ndeki ilmi faaliyetler nelerdir?” sorusunu cevapladık. Fatih Sultan Mehmet dönemindeki ilmi faaliyetler şunlardır;

Fatih Sultan Mehmet Dönemi’ndeki ilmi faaliyetler nelerdir?

  • En yüksek dereceli medrese Fatih’in yaptırdığı Sahn-ı Seman Medreseleriydi.
  • Fatih ve Kanuni Dönemi’nde medreseler geliştirilerek alt bölümler oluşturulmuş ve hadis araştırmaları için Darülhadis, tıp eğitimi için Darüttıp, Kur’an’ın okunması ve ezberlenmesi için Darülkurra gibi ihtisas medreseleri kurulmuştur.
  • Fatih Sultan Mehmet, ilmiye sınıfında teşkilat ve eğitimde önemli değişiklikler yapmıştır. Bu dönemde müspet ilimler ve felsefi yaklaşımlar ön plana çıkmıştır.
  • Birçok Latince eser Türkçe’ye çevrilmiş özellikle tıp, matematik ve astronomi alanlarında yeni eserler yazılmıştır.
  • Dinî ve felsefi konulara ilgi duyan Fatih Sultan Mehmet, ulema ile yakın ilişkiler kurmuş, birçok ilmî konunun tartışılmasını teşvik etmiştir.
  • Akşemseddin ve Ali Kuşçu gibi alimler Fatih’in yanında yer almıştır.

10. sınıf Tarih kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları MEB

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir