Günümüzde konar-göçer hayat tarzının, ülkemizde görülmesinin nedenleri neler olabilir?

Bu yazıda “Günümüzde konar-göçer hayat tarzının, ülkemizde görülmesinin nedenleri neler olabilir?” sorusunun cevabını kısaca yazdık. Günümüzde de konar-göçer hayat tarzı görülmektedir. Bunun nedenleri şunlardır;

Günümüzde konar-göçer hayat tarzının, ülkemizde görülmesinin nedenleri neler olabilir?

  1. İş – Mevsimlik işçi
  2. Hayvancılık ile uğraşma
  3. İklimsel değişiklik sebebiyle yaylara göç etme
  4. Tarım arazisi, yerleşim arazisi sahibi olmamak gibi nedenlerle konar-göçer hayat tarzı görülür.

9. sınıf Tarih ders kitabı tüm soruların cevapları

Göç Sebepleri

Göç, dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerden dolayı insan topluluklarının hayatlarının tamamını veya bir bölümünü geçirmek üzere bir iskân ünitesinden, bir başkasına yerleşmek suretiyle yaptıkları coğrafi yer değiştirme hareketidir..Göç

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir