Orta Asya coğrafyasının Türklerin yaşam biçimlerine etkileri nelerdir?

Bu yazıda “Orta Asya coğrafyasının Türklerin yaşam biçimlerine etkileri nelerdir?” sorusunun cevabını kısaca yazdık. Orta Asya’nın iklim, yeryüzü şekiller Türklerin yaşam biçimlerini etkilemiştir. Etkileri şunlardır;

Orta Asya coğrafyasının Türklerin yaşam biçimlerine etkileri nelerdir?

Orta Asya coğrafyasında tarım alanlarının sınırlı olması, bozkır iklimi ve otlakların geniş olması Türklerin geçimleri için hayvancılık yapmasında etkili olmuştur.

Halk, sürülerini otlatmak ve güvenli bir şekilde yaşamak amacıyla belirli bölgelere göç edince, Orta Asya’da konargöçer hayat tarzı ortaya çıkmıştır.

Orta Asya coğrafyasının kendine has özellikleri, ilk Türk devletlerinin ekonomik yapısını da şekillendirmiş, bozkır olan bu coğrafyada hayvancılık temel geçim kaynağı olmuştur.

9. sınıf Tarih ders kitabı tüm soruların cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir