Kutucuklarda Verilen Faaliyetler Hangi Alanlarda İnsan Hak Ve Özgürlüklerine Hizmet Etmektedir?

Kutucuklarda Verilen Faaliyetler Hangi Alanlarda İnsan Hak Ve Özgürlüklerine Hizmet Etmektedir?

Kutucuklarda Verilen Faaliyetler Hangi Alanlarda İnsan Hak Ve Özgürlüklerine Hizmet Etmektedir?  6.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı 6.ünite Demokrasinin Serüveni ünitesi ödev sorusunun cevabını kısaca okuyabilirsiniz.

Kutucuklarda Verilen Faaliyetler Hangi Alanlarda İnsan Hak Ve Özgürlüklerine Hizmet Etmektedir?

Kutucuklarda Verilen Faaliyetler Hangi Alanlarda İnsan Hak Ve Özgürlüklerine Hizmet Etmektedir?

  • İnsanların eşit olması, modern eğitim alması, dini inanç özgürlüğünün olması, seçme ve seçilme haklarının tanınarak yönetime katılması, bazı sınıf ve kişilere ayrıcalık tanınmaması, kadın ve erkek eşitliği hak ve özgürlüklerini ifade etmektedir.

Aşağıda Verilen Kutucukları İnceleyerek Türkiye Cumhuriyeti’nin Daha Demokratik Bir Yapıya Kavuşturulması Amacıyla Hangi Faaliyetlerin Yapıldığını Söyleyiniz.

  1. Din ile devlet işleri birbirinde ayrılmış
  2. Modern eğitim birliği oluşturmuş
  3. Kadın erkek eşitliği sağlanmış
  4. Şahıslar arası ilişkileri düzenleyen adil, eşit hukuk kuralları kabul edilmiştir.

İLAVE BİLGİ NOTU

Laiklik: Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Anayasamızda Türkiye Cumhuriyeti’nin Laik bir devlet olduğu belitilmiştir.

Medeni Kanun:  Türkiye’de medeni hukukalanına ilişkin kuralları içeren başlıca kanundur. Başlangıç hükümleri dışında, kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku ve borçlar hukuku olmak üzere beş kitaptan ve toplam 1030 maddeden oluşur.

Halifeliğin kaldırılması: Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği Yasası), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3 Mart 1924 tarih ve 430 Kanun Numarası ile kabul edilmiş olan ve ülkedeki bütün eğitim kurumlarının Maarif Vekaleti’ne (Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı’na) bağlanmasını öngören yasadır.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi: 5 Aralık 1934 ( , 2 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir