Mustafa Kemal, Türk Milletini Çağdaş Uygarlık Düzeyine Ulaştırmak İçin Neler Yapmıştır”

Bu yazıda “Mustafa Kemal, Türk Milletini Çağdaş Uygarlık Düzeyine Ulaştırmak İçin Neler Yapmıştır?” sorusunu cevapladık. Türk Milletini çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak için Mustafa Kemal şunları yapmıştır;

Mustafa Kemal, Türk Milletini Çağdaş Uygarlık Düzeyine Ulaştırmak İçin Neler Yapmıştır”

 • Siyasi alanda, Ekonomik alanda, Hukuk alanında, Eğitim ve kültür alanında, Toplumsal ve sosyal alanda,  bir çok inkılaplar gerçekleştirmiştir.
 • Atatürkçülük İlkeleri benimsenmiş, kanunlaşmıştır.
 • İnkılapçılık ilkesi benimsenerek daima yeniliğe çağdaş ve demokratik bir ülke yapısına kavuşmanın sürekliliği sağlamıştır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları..Laiklik

İLAVE BİLGİ

Gerçekleştirilen İnkılaplardan Bazıları Şunlardır;

 

 • Cumhuriyetin İlanı
 • Eğitim ve Öğretimin Birleştirilmesi.
 • Mecellenin Kaldırılması.
 • Şapka Kanunu.
 • Kılık ve Kıyafette Değişiklik.
 • Takvim Saat ve Ölçülerde Değişiklik.
 • Medeni Kanunun Kabulü.
 • Türk Ceza Kanunu.
 • Türk Kadınının Medeni ve Siyasi Haklarına kavuşması.
 • Medreselerin Kapatılması.
 • Kabotaj Kanunu.
 • Harf Devrimi.
 • Güzel Sanatlarda Yapılan Yenilikler.
 • Devletin Dinine İlişkin Maddenin Anayasadan Çıkartılması.
 • Üniversite Reformu.
 • Soyadı Kanunu.
 • Laiklik İlkesinin Anayasaya Eklenmesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir