Mustafa Kemal’in öğrenim hayatında onu etkileyen öğretmenler kimlerdir?

Mustafa Kemal’in öğrenim hayatında onu etkileyen öğretmenler kimlerdir? Söyleyiniz.

Mustafa Kemal’in öğrenim hayatında onu etkileyen öğretmenler kimlerdir?

  • Şemsi Efendi
  • Matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Bey
  • Yüzbaşı Nakiyüddin Bey: Askerî Rüştiyede Fransızca öğretmenidi
  • Mehmet Asım Efendi (Askeri İdadi)
  • Askeri İdadideki Tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey
  • Harp Akademisindeki başlıca öğretmenleri de şunlardır: Eski Osmanlı Seferleri öğretmeni Ahmet Muhtar Paşa, Napoleon Savaşları öğretmeni Kurmay Binbaşı Refik Bey, Yüksek Matematik öğretmeni Kurmay Yarbay Macit Bey, Tabiye öğretmeni Kurmay Yarbay Nuri Bey

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir