Osmanlı Devleti’nde ilmiye sınıfının görevleri nelerdir?

Bu yazıda “Osmanlı Devleti’nde ilmiye sınıfının görevleri nelerdir?” sorusunun cevabını kısaca yazdık. İlmiye sınıfı medreselerde yetiştirilirdi. İlmiye sınıfının görevleri şunlardır;

Osmanlı Devleti’nde ilmiye sınıfının görevleri nelerdir?

Osmanlı Devlet’inde ilmiye sınıfının başlıca üç görevi vardır:

  1. Eğitim-öğretimin sürdürülmesi
  2. İdari ve adli (hukuk) hizmetlerin görülmesi
  3. Sosyal, idari ve askeri konularda dini görüşün açıklanması, ilmiye sınıfının görevleri arasındadır.

Kısaca, ilmiye sınıfının eğitim, din ve hukuk alanında görevleri vardır.

10. sınıf Tarih kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları MEB

AÇIKLAMA

Örneğin, İlmiye Sınıfından olan Kazasker Divana gelen davaları dinler ve karara bağlardı. Kadılar, kasaba ve şehirlerdeki yargı ve adalet işlerine bakarlardı.

İlmiye sınıfı, açılacak medreseleri belirler. Medreselerin müfredatlarını belirlerlerdi. Kadı ve müderrisleri Kazasker atardı.

İlmiye sınıfının başı olan Şeyhülislam, Osmanlı Padişahlarının kararları için İslam dinine uygun olup olmadığı ile ilgi Fetva verirlerdi.

Kazaların başında ilmiye sınıfından kadılar bulunurdu. Kadılar idari, ilmi ve adli görevleri vardı.

İlmiye Sınıfı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir