Bir öğrencinin Sahn-ı Seman Medreselerinde müderris olabilmesi için pek çok aşamadan geçirilmesinin amaçları neler olabilir?

Bu yazıda “Bir öğrencinin Sahn-ı Seman Medreselerinde müderris olabilmesi için pek çok aşamadan geçirilmesinin amaçları neler olabilir?” sorusunun cevabını kısaca yazdık. Osmanlı Devleti’nde bir öğrencinin müderris olması için bir çok aşamadan geçirilmesinin sebebi şudur;

Bir öğrencinin Sahn-ı Seman Medreselerinde müderris olabilmesi için pek çok aşamadan geçirilmesinin amaçları neler olabilir?

Sahn-ı Sanem Medreseleri,  Osmanlı Devleti’nde eğitim kurumları arasında en üst düzeyde eğitim veren yüksek öğrenim kurumudur.

En ileri eğitim verilen bu medreselerdeki müderrislerin de kaliteli olması ve ilmi yeterliliklerinin bulunması için pek çok aşamalardan geçirilmiştir.

Öğrenciler bu eğitim aşamalarından geçirilerek, müderris olmaları için gerekli olan bilgileri öğreniyorlardı.

Günümüzde, Profesör olmak için önce üniversite, Yüksek lisans, Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Doktora, Yardımcı Doçentlik, Doçentlik ve en sonunda Profesörlük yetkisini almaları örnek olarak verilebilir.

10. sınıf Tarih kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları MEB

Sahn-ı Seman Medresesi

Sahn-ı Seman, II. Mehmed‎’in İstanbul’u fethinden sonra kurduğu eğitim kurumları arasında en üst düzeyde eğitim veren yüksek öğrenim kurumudur. Sahn-ı Seman; Kur’an, hadis, kelâm, fıkıh, tefsir gibi İslam bilimlerinin yanı sıra fizik, kimya, matematik, astronomi gibi aklî bilimlerde dersler verirdi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir