Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren azınlık haklarının korunması için neler yapılmıştır?

İnsanoğlunun, geçmişte yaşanmış olayları öğrenmek istemesinin nedenleri nelerdir?

Bu yazıda “Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren azınlık haklarının korunması için neler yapılmıştır?” sorusunun cevabını kısaca yazdık. Osmanlı Devleti azınlıkların haklarının korunması için şunları yapmıştır.

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren azınlık haklarının korunması için neler yapılmıştır?

Fethedilen yerlerde azınlıkların kendi kanunlarına dokunulmadı

Tanzimat  Fermanı

  • Tanzimat’la birlikte azınlıklar, hem merkez hem de yerel yönetim birimlerinde önemli görevler almaya başladılar.
  • Askerlik, vergi ve yargılanma konularında Müslümanlarla gayrimüslümlar arasındaki farklı uygulamalar kaldırıldı

Islahat Fermanı

  • Azınlıklara, evvelce tanınmış olan dinsel özgürlükler ve ayrıcalıklar korunmakla birlikte Müslümanlara tanınmış olan bütün hakların da tanındığı tekrar vurgulandı.
  • Gayrimüslümlere bedelli askerlik hakkı tanındı
  • Gayrimüslümlere devlet memuru olma, il ve belediy emeclislerine üye olma, okul, kilise, hastane açma, mal, mülk sahibi olma hakları tanındı.

Kanunu Esasi

Tüm Osmanlı halkına seçme ve seçilme hakkı tanınddı

Ayrıca;

  • Berlin Antlaşması ile çeşitli haklar azınlıklara tanındı.
  • Azınlıkların okullar açmasına izin verildi
  • Azınlıkların kendi dini liderlerini seçmesine müsaade edildi. (Millet Sistemi)
  • 1876’da ilan edilen Birinci Meşrutiyet için yapılan seçimlerle Meclis’i Mebusan’a seçilen 115 üyeden 69’u müslüman, 46’sı müslüman olmayan Osmanlılardı.
  • Gülhane Hatt-ı Hûmayunu ile Müslümanların ve müslüman olmayanların eşitliği ilkesi bütün dünyaya ilan edildi.

Yukarıda saydıklarımız Osmanlı Devleti’nin azınlıkların haklarının korunması için yaptıklarına örnektir.

11. sınıf Tarih ders kitabı cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir