Osmanlı Devleti’nin sınırlarını genişletip siyasi ve ekonomik yönden güçlenmesinde ordu teşkilatının ve sahip olduğu silah teknolojisinin rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Osmanlı Devleti’nin sınırlarını genişletip siyasi ve ekonomik yönden güçlenmesinde ordu teşkilatının ve sahip olduğu silah teknolojisinin rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Osmanlı Devleti’nin sınırlarını genişletip siyasi ve ekonomik yönden güçlenmesinde ordu teşkilatının ve sahip olduğu silah teknolojisinin rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz?  10.sınıf Tarih dersi 2.Ünite sayfa 58 sorularının cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Osmanlı Devleti’nin sınırlarını genişletip siyasi ve ekonomik yönden güçlenmesinde ordu teşkilatının ve sahip olduğu silah teknolojisinin rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Osmanlı Devleti’nin sınırlarını genişletip siyasi ve ekonomik yönden güçlenmesinde ordu teşkilatının ve sahip olduğu silah teknolojisinin rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Siyasi ve ekonomik yönden gelişmesinde ordu teşkilatı ve sahip olduğu silahların önemi çok büyüktür.
  2. Çünkü ordu sayesinde ülke sınırlarını genişletmiş, siyasi gücü artmış, ticaret yollarına sahip olarak ekonomisini geliştirmiştir.
  3. Çünkü, tımar sitemi sayesinde asker yetiştirmek hazineye yük getirmiyordu. Her zaman savaşa hazır ordu bulunuyordu.
  4. Osmanlı Devleti sahip olduğu ileri savaş teknolojileri sayesinde savaşlardan galip ayrılmıştır.
  5. Örneğin, İstanbul’un Fethi için dökülen muhteşem toplar sayesinde İstanbul surları yıkılmıştır
  6. Gemilerin uzun menzilli toplarla yüklü olması ve her yöne hareket edebilmesi Osmanlı Devleti’ni diğer devletlere karşı üstün kılmıştır.

İLAVE BİLGİ NOTU

  • Osmanlı Kara Kuvvetleri; Kapıkulu Askerleri, Eyalet Askerleri ve Yardımcı kuvvetlerden oluşurdu.
  • Kapıkulu Askerleri, genellikle devşirme sistemi ile oluşturulurdu. Yaya ve Süvari olarak iki gruba ayrılırdı.

Kapıkulu Ocağı, Osmanlı Devleti’nin daimi ordusunu oluşturan ve doğrudan padişaha bağlı olan yaya, atlı ve teknik sınıftan asker ocaklarına verilen addır. Kapıkulu ocaklarının kurulmasından önceki dönemde Osmanlı Devleti’nin askeri gücünü yayalar ve müsellemler oluşturuyordu.

Eyalet Askerleri, devletin Tımar’a ayrılmış bölgelerinde yetişmiş askerlerdi. Kapıkulu Askerleri gibi barış zamanında da askerlik yapmazlardı. Sadece savaş sırasında askerlik yaparlardı. ( 1 ).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir