Osmanlı’da Medreselerin Eğitim Dünyasına Katkıları Neler Olmuştur?

Bu yazıda “Osmanlı’da Medreselerin Eğitim Dünyasına Katkıları Neler Olmuştur?” sorusunu cevapladık.

Osmanlı’da Medreselerin Eğitim Dünyasına Katkıları Neler Olmuştur?

  1. Orta ve yüksek seviyelerde ihtiyaç duyulan eğitim öğretimi verilmiş
  2. İlmiye sınıfı, devlet adamı ve ilim insanları yetiştirilmiştir. ( müftü, kadı, müderris, hekim, matematikçi, astronom vb.)
  3. İslam ilimlerini ve akıl ilimlerini uzman ihtisas seviyesinde verip, bilgi üretilmesini sağlanmıştır.
  4. Eğitimde standart sağlanmıştır
  5. Bir çok bilim insanı yetişmiştir

İLAVE BİLGİ NOTU

Medreseler; Osmanlı Devleti’nde âlimlerin yetiştirildiği, bilginin üretildiği yerdir.

Osmanlı Devleti’nde medreseler, İslami ilimleri üst düzeyde öğreterek insanların yararına sunmayı amaçlamıştır.

Ülkenin ihtiyacı olan kültürü veren ve ihtiyaç duyulan elamanları yetiştirirdi.

Medreselerin hocalarına müderris, müderris yardımcılarına muid, öğrencilerine ise danişmend (talebe, suhte) denilirdi.

Medrese

10. sınıf Tarih kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları İLKE yayıncılık

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir