Siz de tabloda boş bırakılan satırlara iletişimle ilgili beceri, tutum ve davranışlara örnek olabilecek cümleler yazınız.

Siz de tabloda boş bırakılan satırlara iletişimle ilgili beceri, tutum ve davranışlara örnek olabilecek cümleler yazınız. konusunu kısaca yazdık. İletişimin etkili olması için bazı kurallara dikkat etmek gerekir. İletişimle ilgili beceri, tutum ve davranışlarla örnek cümleler yazdık. Boş satırlara şu cümleleri yazabilirsiniz.

Siz de tabloda boş bırakılan satırlara iletişimle ilgili beceri, tutum ve davranışlara örnek olabilecek cümleler yazınız.

  • İletişim kurarken dinleyen kişinin seviyesine göre konuşurum.
  • İletişim kurarken argo kelimeler kullanmam.
  • İletişim kurarken büyüklerime “siz ” diye hitap ederim.
  • Karşımdaki kişinin  vücuduna gereksiz yere dokunmam.
  • İletişim kurarken ön yargılı davranmam.
  • Aceleci davranmam.
  • Mesajlarımın doğru alınıp alınmadığını dinleyicinin hareketlerinden anlamaya çalışırım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.