Sizce Makedonya’yı önemli kılan jeostratejik sebepler neler olabilir?

Bu yazıda “Sizce Makedonya’yı önemli kılan jeostratejik sebepler neler olabilir?” sorusunun cevabını kısaca yazdık. Makedonya’nın önemli kılan jeostratejik sebepler şunlardır;

Sizce Makedonya’yı önemli kılan jeostratejik sebepler neler olabilir?

Yunanistan “Megali İdea” düşüncesi ile sınırları genişletmek istiyordu.

Sırplar, Büyük Sırbistan’ı kurmak, Bulgaristan ve Romanya da topraklarını genişletmek istiyordu.

Bu devletlerin hepsinin isteklerinin kesiştiği yer Makedonya’ydı

Bu durum Mekadonya’yı stratejik olarak önemli yapıyordu.

Ayrıca, Yunanistan’dan, Balkanlardan, Doğu, Batı ve Orta Avrupa’ya ve Bulgaristan üzerinden doğuya geçiş yolu olarak Makedonya stratejik bir öneme sahiptir.

Sınırlarını genişletmek isteyen bu ülkeler Makedonya’nın konumu sayesinde Avrupa içlerine ve doğuya daha kolay çıkış yolu bulabileceklerdi.

11. sınıf Tarih ders kitabı cevapları

Makedonya

Jeostrateji nedir?

Jeostrateji, jeopolitiğin bir alt dalı, siyasi ve askeri planlamayı bilgi açısından destekleyen, tutarlı hale gelmesini sağlayan veya etkileyen coğrafik etkenler tarafından ilkesel olarak rehberliği yapılan bir dış politika çeşididir. 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir